Du är här

2014-04-04

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjolan kaikista Pohjola Pankin osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos sekä jälkikäteinen tarjousaika

OP-Pohjola osk

Pörssitiedote
4.4.2014 klo 12.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjolan kaikista Pohjola Pankin osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen
lopullinen tulos sekä jälkikäteinen tarjousaika

OP-Pohjola osk:n ("OP-Pohjola") kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola
Pankki") liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyi 1.4.2014 klo 16.00 (Suomen
aikaa).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet
edustavat noin 42,22 prosenttia kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja noin
27,56 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut
osakkeet nostavat yhdessä OP-Pohjolan markkinoilta hankkimien osakkeiden
kanssa OP-Pohjolan omistusosuuden noin 94,07 prosenttiin Pohjola Pankin
osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä.

OP-Pohjola tiedotti 2.4.2014, että se on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen
sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan
tuloksen, jonka mukaan OP-Pohjolan osuus osakkeista ja äänistä on ylittänyt
90 prosentin rajan ja kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat
täyttyneet. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
pätevästi hyväksyneet ostotarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta
11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä
hyväksyä ostotarjous, OP-Pohjola on tänään päättänyt jatkaa tarjousaikaa
jälkikäteisellä tarjousajalla ostotarjouksen ehtojen mukaisesti
("Jälkikäteinen Tarjousaika"). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 7.4.2014 klo
9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjottava
vastike on 16,13 euroa käteisenä jokaisesta A-sarjan osakkeesta ja vastaa
siten varsinaisena tarjousaikana tarjottua vastiketta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen
Tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä
voida peruuttaa ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Lisätietoja
ja ohjeita on saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden myynti toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen,
että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sovellettavat
säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä
mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014
("Selvityspäivä").

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden tarjoushinta maksetaan
Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai,
omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle
pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin hänen arvo-osuustilinsä, osakkeiden tarjoushinta maksetaan haltijan
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden
(2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

OP-Pohjola ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen
osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja lopullisen
prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.
Koska OP-Pohjolan omistus tulee ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden
kauppojen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, OP-Pohjola
aikoo käynnistää jäljellä olevia Pohjola Pankin osakkeita koskevan
osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

OP-Pohjola ei toistaiseksi hanki Pohjola Pankin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin
jälkikäteisellä tarjouksella. OP-Pohjola pidättää kuitenkin oikeuden
suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön
sallimissa puitteissa.

OP-Pohjola osk

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. +358505239904

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän
perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön
kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen
kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän
keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on
pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000
työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli
705
miljoonaa euroa ja tase 101
miljardia euroa 31.12.2013.
Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ- AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1774491

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.