Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Pohjola Pankki Oyj: OP-Pohjolan kaikista Pohjola Pankin osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos

OP-Pohjola osk

Pörssitiedote
25.4.2014 klo 14.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjolan kaikista Pohjola Pankin osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen
jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos

OP-Pohjola osk:n ("OP-Pohjola") kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola
Pankki") liikkeeseen laskemista osakkeista tekemän vapaaehtoisen julkisen
ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika päättyi 22.4.2014 klo 16.00
(Suomen aikaa).

Jälkikäteisen tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan jälkikäteisen tarjousajan
aikana tarjotut osakkeet edustavat noin 4,36 prosenttia kaikista Pohjola
Pankin osakkeista ja noin 2,36 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä.
Jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjotut osakkeet nostavat OP-Pohjolan
omistusosuuden noin 98,41 prosenttiin Pohjola Pankin osakkeista ja noin 99,14
prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä.

Jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden toteutuskaupat
toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) jälkikäteisen tarjousajan päättymistä
seuraavana pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sovellettavat säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena
(3.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta
5.5.2014 ("Selvityspäivä"). Jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjottujen
osakkeiden tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan
arvo-osuustilin hoitotilille tai, omistuksen ollessa hallintarekisteröity,
hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, osakkeiden
tarjoushinta maksetaan haltijan pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan
pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua
Selvityspäivästä.

Koska OP-Pohjolan omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista
Pohjola Pankin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, OP-Pohjolalla on
osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa kaikki muiden
jäljellä olevien Pohjola Pankin osakkeenomistajien omistamat A-sarjan
osakkeet ("Osakkeet" ja jokainen A-sarjan osake erikseen "Osake") käyvästä
hinnasta. OP-Pohjola omistaa tällä hetkellä kaikki Pohjola Pankin liikkeeseen
laskemat K-sarjan osakkeet.

OP-Pohjola on tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen
vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamiseksi.
Hakemuksessaan OP-Pohjola on ilmoittanut, että se tulee välimiesmenettelyssä
vaatimaan, että Osakkeiden lunastushinta on 16,13 euroa Osakkeelta
("Lunastushinta"). Lunastushinta vastaa OP-Pohjolan 6.2.2014 julkistetussa
kaikkia Pohjola Pankin liikkeeseen laskemia osakkeita koskeneessa
vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa maksamaa vastiketta, jota
OP-Pohjola pitää osakeyhtiölain perusteella osakkeen käypänä hintana
lunastusmenettelyssä.

OP-Pohjola osk

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän
perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön
kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen
kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän
keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on
pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000
työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli
705miljoonaa euroa ja tase 101
miljardia euroa 31.12.2013.
Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.op.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN
TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE,
JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780047

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.