Du är här

2014-04-11

Pohjola Pankki Oyj: Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskeva osakeyhtiölain 18 luvun 2 §:n mukainen ilmoitus lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote
11.4.2014 klo 14.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.

Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskeva osakeyhtiölain 18 luvun 2 §:n mukainen
ilmoitus lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

Pohjola Pankki Oyj ("Pohjola Pankki") on tänään saanut OP-Pohjola osk:n
("OP-Pohjola") ilmoituksen OP-Pohjolan osakeyhtiölain mukaisesta
lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä.

OP-Pohjola omistaa ilmoituksen mukaan noin 94,05 prosenttia kaikista Pohjola
Pankin osakkeista ja noin 96,78 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä.
OP-Pohjolalle on yli yhdeksän kymmenesosan (9/10) omistusosuutensa
perusteella syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja
velvollisuus lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Pohjola Pankin
osakkeenomistajien omistamat A-sarjan osakkeet ("Osakkeet" ja jokainen
A-sarjan osake erikseen "Osake") käyvästä hinnasta. OP-Pohjola omistaa tällä
hetkellä kaikki Pohjola Pankin liikkeeseen laskemat K-sarjan osakkeet.

OP-Pohjola on tänään ilmoittanut Pohjola Pankille päätöksestään käyttää
lunastusoikeuttaan. OP-Pohjola on ilmoittanut Pohjola Pankille, että
toteuttaakseen lunastusilmoituksessa tarkoitetun Osakkeiden lunastuksen,
OP-Pohjola tulee panemaan vireille osakeyhtiölain mukaisen
välimiesmenettelyn.

OP-Pohjola tulee välimiesmenettelyssä vaatimaan, että Osakkeiden lunastushinta
on 16,13 euroa Osakkeelta ("Lunastushinta"). Lunastushinta vastaa OP-Pohjolan
6.2.2014 julkistetussa kaikkia Pohjola Pankin liikkeeseen laskemia osakkeita
koskeneessa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa ("Ostotarjous")
maksamaa vastiketta, jota OP-Pohjola pitää osakeyhtiölain perusteella
osakkeen käypänä hintana lunastusmenettelyssä.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä
hyväksyä ostotarjous, OP-Pohjola on jatkanut tarjousaikaa jälkikäteisellä
tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Jälkikäteinen tarjousaika
alkoi 7.4.2014 ja päättyy 22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Jälkikäteisen
tarjousajan aikana tarjottava vastike on 16,13 euroa käteisenä jokaisesta
Osakkeesta ja vastaa siten Lunastushintaa ja varsinaisena tarjousaikana
tarjottua vastiketta.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 2336
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta-
sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa
vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut
listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Vuonna
2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää,
joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA
KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN
POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN
JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON
LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA,
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA,
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ- AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1776819

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.