Du är här

2014-04-23

Pohjola Pankki Oyj: Preliminärt resultat för efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjolas uppköpserbjudande på alla aktier i Pohjola Bank

OP-Pohjola anl

Börsmeddelande
23.4.2014 kl. 15.00

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

Preliminärt resultat för efterföljande anbudstiden gällande OP-Pohjolas
uppköpserbjudande på alla aktier i Pohjola Bank

Den efterföljande anbudstiden enligt det frivilliga uppköpserbjudandet som
OP-Pohjola anl ("OP-Pohjola") lämnat på samtliga aktier i Pohjola Bank Abp
("Pohjola Bank") upphörde 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid).

Enligt det preliminära resultatet för den efterföljande anbudstiden motsvarade
aktierna som erbjudits under den efterföljande anbudstiden cirka 3,20 procent
av aktierna och cirka 1,74 procent av rösterna i Pohjola Bank. Aktierna som
erbjudits under den efterföljande anbudstiden ökar OP-Pohjolas innehav till
cirka 97,26 procent av aktierna och cirka 98,51 procent av rösterna i Pohjola
Bank.

Det slutgiltiga resultatet för den efterföljande anbudstiden och för hela
uppköpserbjudandet fastställs och offentliggörs uppskattningsvis 25.4.2014.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
OP-Pohjolas kommunikation, telefon för medier +358505239904

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp som erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, välfärd samt trygghet. OP-Pohjola-gruppens mål är att
erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner.
Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt gruppens centralinstitut
OP-Pohjola anl med dotterbolag och närstående företag, av vilka det största
är börsnoterade Pohjola Bank Abp.
Gruppen har 12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013
till 705 miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101
miljarder euro.
Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.op.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT
ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE. INVESTERARE
OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA UPPKÖPSERBJUDANDET
GÄLLANDE
AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I UPPKÖPSERBJUDANDET.
ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR ERBJUDANDE ELLER
DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSERBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT ELLER DÄR MAN KRÄVER
OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET
UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSERBJUDANDET ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ
ETT UPPKÖPSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL
OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH
DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT, FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT,
DISTRIBUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR
LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSERBJUDANDE GÖRS SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA
POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX,
TELEFON OCH INTERNET) ELLER GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL
FÖRENTA
STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.
UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT
ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA
ELLER HONGKONG.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1779112

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.