Du är här

2017-05-17

Polygiene AB: Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2017 i Polygiene AB (publ)

Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att
tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag om omval av
Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas
Sjögren samt nyval av Daniel Oelker som ordinarie styrelseledamöter.
Richard Tooby valdes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode ska
utgå med 225 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000
kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var
och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i
september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion
och arbetsordning för valberedningen.

Malmö den 17 maj 2017

Polygiene AB (publ)

För mer information kontakta:
Christian von Uthmann, CEO
Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e-mail: cvu@polygiene.com

Om Polygiene
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stay
Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material
med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets
skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt
hållbara i dess produkter och tjänster. Ett hundratal internationella
premiumvarumärken har valt att använda Polygiene Odor Control
Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Remium Nordic AB är bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/polygiene-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-17...
http://mb.cision.com/Main/13573/2267475/675906.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.