Du är här

2014-05-26

PolyPlank AB : Årsstämma hållen i Färjestaden

Polyplank AB (publ) har hållit årsstämma på Hotell Skansen, Färjestaden,
Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

* Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara tre, inga
suppleanter.
* Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén och Henrik
von Heijne samt nyval av Ulf Ramström. Till ordförande valdes Leif Jilkén.
* Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och Henrik
von Heijne, som även fick mandat att utse en tredje ledamot, till
valberedningen i Polyplank AB.
* Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20% nya aktier. Emissionen
skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs
skall vara marknadsmässig.
* Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, innefattande att den årliga
rörliga delen i normalfallet kan uppgå till maximalt 30% av den fasta
lönen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Kenth Danielsson

Tel +46 (0)705 89 20 11

Email kenth.danielsson@polyplank.se
Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är
SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och
Likviditetsgarant, www.mangold.se

Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Årsstämma 2014
http://hugin.info/159609/R/1788494/614464.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

HUG#1788494

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.