Du är här

2017-09-20

PolyPlank AB: Polyplanks företrädesemission fulltecknad

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om ca 9 MSEK med teckningstiden
31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med
ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades.
Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18
procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten.

Totalt kommer 36 242 982 aktier att emitteras genom emissionen. Antalet aktier
före nyemissionen är 48 323 976 aktier och efter nyemissionen 84 566 958
aktier. Aktiekapitalet ökar från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivits i
memorandumet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida,www.polyplank.se.
I enlighet med detta har styrelsen beslutat om tilldelning av aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till
aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som
sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Handel med BTA äger rum på First North fram till dess att företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

- Vi ser nu med tillförsikt framåt för att fortsätta utveckla PolyPlank AB
(publ) till ett långsiktigt lönsamt bolag, ta tillvara på och realisera de
värden som finns i bolaget och som vi tidigare också sagt, till något
riktigt bra för alla våra aktieägare, säger Polyplanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 0485 66 4480

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
20 september 2017 kl 13:20 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens
ISIN-kod är
SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se,
är bolagets
Certified Adviser.

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande
http://hugin.info/159609/R/2135622/817198.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.