Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

POOLIA: FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT 53% FÖR POOLIA SVERIGE 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intäkterna för Poolia Sverige var under tredje kvartalet 141 miljoner kronor, en ökning med 53 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till 6,2 procent (0,2).

För Uniflex Sverige ökade intäkterna med 31 procent till 263 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 6,1 procent (3,0).

Poolia Finland hade intäkter på 13 miljoner kronor, en ökning med 30 procent. Rörelsemarginalen var 6,1 procent (6,1).

Uniflex Finlands intäkter var 8 miljoner kronor, upp 63 procent, och rörelsemarginalen var 4,9 procent (3,1).

Poolia Tysklands intäkter var 19 miljoner kronor, en minskning med 11 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (-8,5).

Uniflex Norge hade intäkter på 20 miljoner kronor (15) och en rörelsemarginal på -1,3 procent (3,7).

Enligt vd Jan Bengtsson har marknadsläget för Poolia under det tredje kvartalet förbättrats och i Sverige präglades kvartalet av stark tillväxt för både Poolia och Uniflex.

"Poolia Sveriges rörelsemarginal blev 6,2 procent vilket är betydligt bättre än tidigare, men vi har en bit kvar tills att vi är helt nöjda", skriver Jan Bengtsson i rapporten.

Poolia-vd:n uppger vidare att bolaget har börjat kartlägga nya satsningsområden och att man under det närmaste året kommer att satsa på att växa såväl organiskt som via förvärv.
Författare Direkt-SE