Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

POOLIA: Poolia delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Kvartalsperioden juli-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 183,6 (177,7) MSEK, en ökning
med 3,3%.

· Rörelseresultatet uppgick till 5,9 (4,2) MSEK och
rörelsemarginalen till 3,2 (2,4)%.

· Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (6,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (4,5) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,21 (0,26) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades
till -0,2 (-0,9) MSEK.

· Under kvartalet redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om
1,7 (0,2) MSEK.

Avvecklad verksamhet

· Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 februari
2014. I bolagen återstår endast kostnader för administration samt
reserverad skattekostnad för den vinst som uppstod vid försäljning av
verksamheten.

· Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under
tredje kvartalet till -0,2 (0,0) MSEK och under perioden
januari-september till -1,6 (0,0) MSEK.

· Kassaflödet under perioden januari-september från verksamhet under
avveckling uppgick till -0,3 (0,0) MSEK.

Delårsperioden januari-september

· Intäkterna för Poolia uppgick till 585,8 (546,9) MSEK, en ökning
med 7,1%.

· Rörelseresultatet uppgick till 14,2 (9,1) MSEK och
rörelsemarginalen till 2,4 (1,7)%.

· Resultatet före skatt uppgick till 11,7 (11,4) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (7,8) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,47 (0,46) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -10,1
(-0,6) MSEK.

· Under perioden redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om
5,6 (5,0) MSEK.

· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 31,0 (29,6)% och
koncernens eget kapital per aktie var 4,41 (4,05) SEK.

VD har ordet - Fortsatt positiv utveckling
Poolia levererar sitt bästa rörelseresultat för det tredje kvartalet
sedan 2010. Rörelseresultatet på 5,9 MSEK innebär en ökning om 40%
jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelsemarginalen har
förbättrats med 33%.

Tillväxten under kvartalet var positiv men ännu inte helt
tillfredställande. Det tredje kvartalet är normalt branschens och
Poolias svagaste på grund av höga och svårplanerade semesteruttag i
både Finland och Sverige. I Tyskland är semesteruttaget jämnare
spritt under året.

Under årets tre första kvartal ökade Poolias omsättning med 7,1% och
rörelseresultatet med 56% jämfört med 2015. Vi åstadkommer denna
förbättring trots att vi fortfarande är inne i vårt
omställningsprogram som påbörjades för snart tre år sedan. Det
förväntas vara avslutat under 2017.

Ekonomierna i Tyskland och Sverige fortsätter att utvecklas väl och
karakteriseras av högkonjunktur. Vi märker det genom att våra kunder
i stor omfattning anställer våra konsulter, vilket i och för sig är
ett kvalitetsbetyg men inte bra för vår tillväxt. Dessutom upplever
vi en kandidatbrist som gör att vi behöver lägga väsentligt mera
resurser på rekrytering av konsulter. I Finland ser vi vissa tecken
på att ekonomin håller på att återhämta sig.

Poolias positiva utveckling fortsätter. Vi ser kontinuerligt över våra
strategier och utvecklar vår organisation vilket gör oss bättre
rustade att möta en allt starkare konkurrens och skapa lönsam
tillväxt.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel. 08 555 650 60, 070 636 25 25

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl
07.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den
kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov
av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering
och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial
Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales
& Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är
verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat
sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/poolia-delarsrapport-1-januari---30-s...
http://mb.cision.com/Main/1869/2109686/580817.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.