Du är här

2018-08-14

PostNord: Christian Jansson vald till ny styrelseordförande vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

En extra bolagsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 14 augusti.
Stämman beslutade att godkänna aktieägarnas förslag om
styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och
arvode till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om nyval av Christian Jansson och Christian Frigast
som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De
ersätter Jens Moberg, styrelseordförande och styrelseledamot, och
Anitra Steen, styrelseledamot, som ställt sina platser i PostNords
styrelse till förfogande.

Christian Jansson valdes till styrelsens ordförande och Christian
Frigast till vice ordförande.

Christian Jansson är född 1949. Han är civilekonom och hedersdoktor
(Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet. Han är bland annat
styrelseordförande i Accumbo och i Random Walk Imaging samt
styrelseledamot i Excillum. Han har tidigare bland annat varit VD för
KappAhl, Ellos och Europris. Han har också varit styrelseordförande i
Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.

Christian Frigast är född 1951. Han har en masterexamen i
statsvetenskap (Cand. Polit.) från Köpenhamns universitet. Han är
partner och ordförande i Axcel Management A/S, där han tidigare varit
Managing Partner, och är bland annat styrelseordförande i Danmarks
Skibskredit Holding A/S, EKF - Danmarks Eksportkredit,
Bestyrelsesforeningen och tankesmedjan Axcelfuture, vice
styrelseordförande i Pandora A/S, DVCA (Danish Venture Capital
Association) och Axcel Advisory Board samt styrelseledamot i Nordic
Waterproofing A/S.

Arvode till styrelsens ordförande utgår enligt årsstämmans tidigare
beslut med 670 000 SEK på årsbasis. Beloppet kommer att fördelas
mellan den avgående respektive den tillträdande ordföranden baserat
på hur lång tid respektive person tjänstgjort som ordförande i
förhållande till den tid uppdraget avser enligt årsstämmans beslut.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens vice ordförande ska utgå
med 500 000 SEK på årsbasis.

PostNord AB (publ) ägs till 40 procent av danska staten och till 60
procent av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen.
Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten
företräddes på den extra bolagsstämman av Bente Bohn, afdelingsleder
vid Transport-, Bygg- och Bostadsministeriet i Danmark, och den
svenska staten företräddes av Christine Leandersson, kansliråd vid
Näringsdepartementet i Sverige.

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på
www.postnord.com (http://www.postnord.com/sv/).

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan
information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl.
11.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations-
och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,
distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000
anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget
är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på
www.postnord.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/postnord/r/christian-jansson-vald-till-ny-styr...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.