Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

Pöyry Oyj : Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

PÖYRY OYJ Tilinpäätöstiedote 10.2.2016 klo 8.30

LIIKEVOITTO PARANI

TAMMI-JOULUKUUN 2015 PÄÄKOHDAT

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei
toisin ilmoiteta.)

* Liikevoitto kasvoi 4,0 (-23,1) miljoonaan euroon. Se parani kaikissa
liiketoimintalinjoissa, erityisesti Alueellisissa toiminnoissa ja
Teollisuus-liiketoimintaryhmässä.
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 575,3 (552,4) miljoonaa euroa. Raportoitu
liikevaihto vuonna 2014 oli 571,2 miljoonaa euroa.
* Konsernin tilauskanta joulukuun lopussa oli 465,5 (472,5) miljoonaa euroa

KESKEISET TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos |
| Pöyry-konserni 2015 2014 % 2015 2014 % |
| Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 465,5 472,5 -1,5 465,5 472,5 -1,5 |
| Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 144,5 136,4 5,9 575,3 571,2 0,7 |
| Liikevoitto / -tappio, milj. euroa 0,1 -12,2 n.a. 4,0 -23,1 n.a. |
| Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta 0,1 -8,9 0,7 -4,0 |
| Voitto / tappio ennen veroja, milj. euroa -0,9 -14,9 n.a. 6,0 -28,0 n.a. |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,00 -0,21 n.a. 0,09 -0,40 n.a. |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,00 -0,21 n.a. 0,09 -0,40 n.a. |
| Nettovelkaantumisaste, % 3,6 39,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 -9,9 |
| Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 5 029 5 433 -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen-
tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

TOIMITUSJOHTAJA MARTIN À PORTA:

"Yleinen markkinatilanteemme jatkuu haastavana. Olemme kuitenkin hyvissä
asemissa useilla kasvumarkkinoilla, kuten Lähi-idässä ja Aasiassa ja voimme
hyödyntää niiden luomia mahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä
aikavälillä.

Pöyryn kannattavuus jatkoi myönteistä kehitystään vuonna 2015 ja neljännellä
vuosineljänneksellä. Viimeinen vuosineljännes oli jo neljäs perättäinen
neljännes, jolloin Pöyry teki positiivisen liiketuloksen huolimatta
kertaluonteisista eristä, jotka rasittivat edelleen tulostamme. Voimme
edelleen parantaa kannattavuuttamme uudistamalla eräitä yksikköjä, joiden
suoritus ei vielä vastaa odotuksiamme.

Pöyry on nyt valmiina uuteen kehitysvaiheeseen uudelleenjärjestelyjen jälkeen.
Teemme kaikkemme parantaaksemme kilpailukykyämme ja varmistaaksemme, että
asiakkaat ovat aina keskipisteessä kaikessa mitä teemme. Lisäksi näen kolme
asiaa, jotka ohjaavat meitä seuraavien vuosien aikana; toimintojen
yksinkertaistaminen ja organisaation valtuuttaminen, ydinliiketoiminnan
vahvistaminen ja valmistautuminen kasvuun."

VOITONJAKOESITYS

Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2015 oli -5 366 546,04
euroa, ja kertyneet voittovarat olivat 31 207 443,27 euroa. Jakokelpoiset
varat olivat siten yhteensä 25 840 897,23 euroa. Pöyry Oyj:n hallitus
ehdottaa 10.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2015 ei makseta osinkoa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2016

Talous- ja markkinanäkymät vuodelle 2016 säilyvät haastavina. Vuoden odotetaan
kuitenkin tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pöyrylle. Öljyn ja
muun energian matalammat hinnat voivat piristää yksityistä kysyntää ja
investointeja maailmanlaajuisesti. Lisäksi Euroopan keskuspankin vuonna 2015
käynnistämillä, velkakirjojen ostojen avulla tehtävillä elvytystoimenpiteillä
pyritään luomaan edellytyksiä alueelliselle ja maailmanlaajuiselle
elpymiselle. Huolimatta Kiinan hidastuvasta kasvusta talouskasvun odotetaan
jatkuvan vahvana Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Pöyrylle merkittävissä liiketoiminnoissa sektorikohtaiset näkymät ovat
edelleen vaihtelevat. Graafisen paperiteollisuuden rakenteellisen kulutuksen
lasku jatkuu. Muilla metsäteollisuustuotteiden sektoreilla näkymät kuitenkin
paranevat. Energiasektorilla ja muilla Pöyrylle merkittävillä
teollisuussektoreilla näkymät säilyvät muuttumattomina ja
investointiaktiviteetin arvioidaan vähitellen lisääntyvän. Euroopassa kasvu
on edelleen epävakaata ja viivästyttää talouden elpymistä ja
investointipäätöksiä.

MUUTOKSIA TUNNUSLUVUISSA

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi lokakuussa 2015 ohjeen
vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Tämän mukaisesti Pöyry julkaisee vuodesta
2016 alkaen oikaistun liiketuloksen muiden tunnuslukujen lisäksi.

Oikaistu liiketulos

----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/ 1-12/ |
| Milj. euroa 2015 2014 |
| Liikevoitto / -tappio 4.0 -23.1 |
| Venezuelan saamisten alaskirjaus - 13.9 |
| Uudelleenjärjestelyihin ja työsuhderiitoihin*)liittyvät kulut 2.7 5.7 |
| Voitot / tappiot yritysjärjestelyistä -0.2 -19.1 |
| Projektivoitot/-tappiot entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä 2.0 12.1 |
| Voitot / tappiot liittyen yli kaksi vuotta sitten päättyneisiin projekteihin 0.9 3.4 |
| Muut - 2.3 |
| Oikaistu liiketulos 9.4 -4.8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
*)
Työsuhderiitoihin liittyvät kulut ovat eräässä konsernin toimintamaassa
tavanomaisiin työsuhderiitoihin liittyviä kuluja, jotka kirjataan
paikallisiin asiantuntijalausuntoihin perustuen.

Pöyry julkistaa oikaistun liiketuloksen parantaakseen raportoinnin
läpinäkyvyyttä ja esittääkseen tunnusluvun, joka mahdollistaa liiketoiminnan
kehityksen arvioinnin eri raportointikausien välillä. Oikaisuerät eivät liity
raportointikauden varsinaiseen liiketoimintaan ja ne sisältävät
uudelleenjärjestelyihin ja työsuhderiitoihin liittyviä kuluja, voitot/
tappiot yritysjärjestelyistä, sekä projektivoitot/- tappiot entisestä
Kaupunki-liiketoimintaryhmästä tai liittyen yli kaksi vuotta sitten
päättyneisiin projekteihin. Liiketoimintalinjojen oikaistut liiketulokset on
esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

TALOUDELLISET NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Pöyry julkaisee vuoden 2015 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään
viimeistään 18.2.2016 yhdessä vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös
sisältää hallituksen toimintakertomuksen. Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta
ja tilinpäätöksestä, ja se on julkaisun jälkeen saatavilla yhtiön sivuilta
osoitteessawww.poyry.fi.

MATERIAALI VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sekä muut varsinaiselle yhtiökokoukselle esiteltävät
asiakirjat ovat saatavilla yhtiön sivuilta osoitteestawww.poyry.fiviimeistään
18.2.2016.

Tämä on tiivistelmä tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen
tilinpäätöstiedote on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja on
saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessawww.poyry.fi.
Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään täydelliseen
tilinpäätöstiedotteeseen.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jukka Pahta, talousjohtaja
puh. 010 33 22629

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 10.2.2016

Pöyryn tammi-joulukuun 2015 tulos esitellään tänään englanninkielisissä
tiedotustilaisuuksissa seuraavasti:

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille klo 12.00
Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuudessa tuloksen
esittelevät toimitusjohtaja Martin à Porta ja talousjohtaja Jukka Pahta.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17.00 Suomen aikaa
(EET). Tilaisuudessa tuloksen esittelee talousjohtaja Jukka Pahta.

* 10.00 US EST (New York)
* 15.00 GMT (Lontoo)
* 16.00 CET (Pariisi)

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa
www.poyry.com/fi/sijoittajatieto. Tilaisuuden tallenne on saatavilla samassa
osoitteessa seuraavaan työpäivään mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia
ennen konferenssin alkua numeroon:

* Suomi: +358 (0)9 2313 9201
* Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
* UK: +44 (0)20 7162 0077
* USA: +1 334 323 6201
* Muut maat: +44 (0)20 7162 0077

Konferenssin ID-numero: 956768

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme
energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti.
Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme
liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien
toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat
energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus
ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on
laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000
asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli 575 miljoonaa euroa, ja
yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

Tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2015
http://hugin.info/120101/R/1984888/727801.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pöyry Oyj via Globenewswire

HUG#1984888

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.