Du är här

2017-06-05

Prebona: Årsstämmokommuniké 2017 Prebona AB (publ)

Måndagen den 29 maj 2017 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan
följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig
majoritet.

Vid stämman var 7 178 687 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt
att utse en revisor utan revisorssuppleant.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 88 600 kronor
till styrelseordförande och med 44 300 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå
enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan-Otto Carlsson, Matti Sällberg,
Claes De Geer samt Christian Östberg som styrelseledamöter samt välja
in Björn Hedlund som styrelseledamot.

Stämman valde Lars Kylberg, PwC, till revisor.
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför
och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material
och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och
Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av
funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet.
Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer
information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/arsstammokommunike-2017-prebona-ab--...
http://mb.cision.com/Main/13511/2281712/683921.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.