Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Prebona: Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Simrishamn - Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på
funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen,
med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 29 maj 2017,
beslutat om en riktad emission av 601 093 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,66 kronor per
aktie motsvarande 90 procent av den genomsnittliga kursen för aktien
under den period på 15 handelsdagar som slutade den 20 oktober 2017.
Teckningstiden började den 25 oktober för den riktade emissionen och
avslutas den 26 oktober.

Emissionen innebär en utspädning om ca 3,8 % samtidigt som bolaget
tillförs 2 200 000 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen
uppgår till 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats
till en begränsad krets investerare.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och
kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka
likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms de nya
aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat
inom PR och kommunikation. Medlen avses främst användas dels för en
satsning i syfte att starta försäljning inom träskydd kommande
säsong, dels för att täcka vissa patent- och utvecklingskostnader
inom området för nanomedicin.

Bolaget har nu 15 626 653 aktier och aktiekapitalet är 781 332,65 kr.
Följande investerare har, direkt eller via bolag, köpt aktier i den
riktade nyemissionen; Erik Berggren 273 224 aktier (befintlig
aktieägare), Johan Källkvist 136 612 aktier, Claes Tellman 54 645
aktier, Anna-Clara Söderbaum 54 645 aktier, Anders Lindgren 27 322
aktier samt Stefan Hultin 54 645 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar,
marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena
Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att
bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och
partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på
AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-ab--publ--genomfor-en-riktad...
http://mb.cision.com/Main/13511/2376474/742316.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.