Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Prebona: Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Simrishamn - Prebona AB (publ) meddelar idag att styrelsen, med stöd
av bemyndigande från bolagets årsstämma den 11 juni 2019, beslutat om
en riktad emission av 1 639 500 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 2,44 kronor per
aktie motsvarande 10 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för
aktien under den period på 10 handelsdagar som slutade den 23
september 2019. Teckningstiden avslutas den 26 september.

Emissionen innebär en utspädning om ca 8,17 % samtidigt som bolaget
tillförs 4 000 380 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen
uppgår till ca 10 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats
till en begränsad krets investerare.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och
kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka
likviditeten i samband med bolagets nya expansiva strategi. Medlen
avses främst användas för att öka marknadsförings- och
försäljningsinsatserna såväl i Sverige som internationellt. Flera av
de nya aktieägarna bedöms tillföra bolaget strategiskt viktig
kompetens bland annat inom affärsutveckling.

Bolaget har nu 20 056 043 aktier och aktiekapitalet är 1 002 802,15
kr.

Följande investerare har, direkt eller via bolag, köpt aktier i den
riktade nyemissionen; Tagehus Holding AB 1 024 600 aktier, Capmate AB
409 900 aktier, Lars-Ove Sandberg 102 500 aktier, Johan Sörman 61 500
aktier samt Tommy Asplund 41 000 aktier.

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats stärka kassan på ett så
kostnads-effektivt sätt och det faktum att även institutionella
investerare har valt att satsa kapital i Prebona bedömer jag som
mycket positivt, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona AB. -Vi kan
nu konsekvent och fokuserat bygga upp vårt framtida, globala sälj-
och distributionsnätverk vilket är förutsättningen för att nå en
profitabel tillväxt - vi är på god väg, fortsätter Patrik

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post:
patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar,
marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena
AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB.
Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella
material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på
Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B8C887D315E456CAE0...
https://mb.cision.com/Main/13511/2919012/1114265.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.