Du är här

2017-09-20

Precisionsmetall Group AB: Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB

Köpet av det helägda dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB
genomfördes med en köpeskilling om 4,5 mkr.

I avtalet finns en klausul om att det egna kapitalet ska uppgå till 8
mkr i samband med tillträde av aktierna. Om så inte är fallet ska
köpeskillingen sättas ned med motsvarande belopp. Det egna kapitalet
uppgick till 6,8 mkr varför Precisionsmetall Group AB har skickat en
anmodan om betalning av skillnadsbeloppet till säljarna av bolaget.

Betalning har inte skett varför Precisionsmetall Group AB vidtar
nödvändiga åtgärder för att skillnadsbeloppet ska återbetalas.

Stockholm 2017-09-20

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

Mobil:l +46 (0)709 74 78 88

Epost: christian@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/gallande-kopeskill...
http://mb.cision.com/Main/12116/2350387/725032.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.