Du är här

2018-07-19

Precisionsmetall Group AB: Halvårsrapport ett 2018

Första halvåret har varit en spännande period för koncernen,
nettoomsättningen uppgick till 21 MSEK jämfört med 18 MSEK föregående
år, en ökning med ca 3 MSEK. Utvecklingsarbetet har fortlöpt av våra
verksamhetsbolag, där vi främst har fokuserat på vårt senaste
förvärv, Precisionsstål. Fullständig överlämning av verksamheten har
skett och vi har genom omstrukturering och rekrytering av ny personal
uppnått en mer effektiv struktur och sammansättning av våra
medarbetare. Dessa åtgärder kommer medföra långsiktiga
kostnadsbesparingar för bolaget samtidigt som vi kan öka våra
marknadsaktiviteter genom att ha mer kompetent personal inom rätt
arbetsområde, på så sätt kan vi bearbeta fler nya- och gamla kunder.
Precisionsstål har också under perioden ISO-certifierat sig inom
kvalite- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifieringen
innebär en kvalitetsstämpel för bolaget och ett bevis på att vi har
ett väl fungerande ledningssystem. Certifieringen av Precisionsstål
öppnar också upp möjligheter till att bearbeta större kunder som har
detta som krav.

Framtid

Målsättningen framöver kommer fortsättningsvis ligga på att uppnå
långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi ser god potential i våra
dotterbolag och medarbetare och vi är övertygade om att vi
fortsättningsvis kan ta större marknadsandelar. Precisionsmetall har
också mottagit besked om att huvudförhandling avseende tvist om
köpeskillingen av Precisionsstål i Stockholm AB planeras till 28-29
januari 2019.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2018.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror,
huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB och StureG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/halvarsrapport-ett...
http://mb.cision.com/Main/12116/2578157/880700.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.