Du är här

2018-08-24

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2018

Första halvåret 2018 i sammandrag

· Nettoomsättningen för första halvåret var 97,8 Mkr (90,4)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 1,4
Mkr (-2,0)

· Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-3,1)
Andra kvartalet 2018 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden april - juni uppgick till 48,3 Mkr
(45,5)

· Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till 0,6 Mkr
(-1,6)

· Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-2,2)
Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat bekräftar att
bolaget är på rätt väg

Omsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 97,8 Mkr (90,4),
där detaljtillverkningen stod för 93,6 Mkr (89,6), vilket är en
ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet har samtidigt förbättrats till 1,4 Mkr (-2,0). För
det andra kvartalet uppgick omsättningen till 48,3 Mkr (45,5), medan
rörelseresultatet landade på 0,6 Mkr (-1,6), och det är således
tredje kvartalet i rad med positivt rörelseresultat.

Bolaget har under perioden jobbat intensivt med att mildra effekterna
av flaskhalsarna i hela leveranskedjan, vilka ändå har orsakat
bolaget höga extrakostnader för produktionsövertid,
expresstransporter och forceringskostnader. Parallellt har
förhandlingar inletts med kunder om prisjusteringar utöver
avtalsmässig reglering avseende förändrade råmaterialpriser.
Resultatet av dessa prisförhandlingar kommer successivt att påverka
andra halvårets resultat.

Bolagets bulgariska fabrik har fortsatt att utvecklas väl under
perioden och uppvisar en sund lönsamhet.

Ulricehamn 2018-08-24
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2018 kl. 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/426/2599608/896456.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.