Du är här

2017-08-30

Precomp Solutions: Delårsrapport januari - juni 2017

Första halvåret 2017 i sammandrag

· Nettoomsättningen för första halvåret var 90,4 Mkr (93,3)
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till -2,0
Mkr (+1,7)

· Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 Mkr (+0,7)
Höga råmaterialpriser utgör fortsatt en kortsiktig utmaning

Omsättningen för första halvåret 2017 uppgick till 90,4 Mkr (93,3),
där detaljtillverkningen stod för 89,6 Mkr (87,7), vilket är en
ökning med drygt 2 % jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet har försämrats till -2,0 Mkr (1,7), som en direkt
följd av snabbt och kraftigt stigande råmaterialpriser, vilket vi
tidigare har informerat om. Under ett års tid har priserna på de
olika råmaterial som bolaget köper in till detaljproduktionen stigit
20-40%. Företagets kostnader för råmaterial under första halvåret har
av denna anledning varit cirka 4,5 Mkr högre än under föregående år.
Eftersläpning i prisavtal med kunder innebär att bolaget under en tid
får bära högre kostnader än detaljerna ger täckning för. Under andra
kvartalet har detaljpriserna omräknats och träder i kraft under
tredje kvartalet. Med kraftigt stigande råmaterialpriser ökar också
bolagets kapitalbindning och rörelsekapitalet har under perioden ökat
med 6,6 Mkr, vilket påverkar kassaflödet negativt.

Ulricehamn 2017-08-30
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/delarsrapport-januari---ju...
http://mb.cision.com/Main/426/2335663/715512.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.