Du är här

2017-08-30

Preem AB: Halvårsrapport januari-juni 2017: Fortsatt god lönsamhet för Preem

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2017 blev,
efter finansiella poster och före skatt, 1 397 MSEK (1 536).
Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade till 40
510 MSEK (29 225).

Ökningen beror främst på ett högre oljepris jämfört med förra året
(51,72 USD/fat jämfört med 39,81 USD/fat) samt något högre
försäljningsvolymer. Råoljepriset har dock sjunkit något under
rapportperioden jämfört med december 2016.

[image] Raffineringsmarginalen är 0,99 $/fat (5,23 $/fat mot 4,24
$/fat) över föregående års marginaler framförallt tack vare en mycket
stark tjockoljemarginal samt en stabilt stigande dieselmarginal.
Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan
på lager, ökade till 1 382 MSEK (1 004) för 2017 års första sex
månader.

Preems produktion, ackumulerat sex månader januari-juni 2017, var på
motsvarande nivå som föregående år, det vill säga 8,5 miljoner
kubikmeter.

Under april och maj genomfördes ett planerat underhållsstopp på
raffinaderiet i Lysekil. Under juni månad upptogs produktionen
återigen.

Försäljning på den svenska marknaden har haft en något försämrad
lönsamhet under de första sex månaderna jämfört med föregående år.
Framförallt beroende på en lägre dieselmarginal.

- Vi har en fortsatt stabil lönsamhet och ett förbättrat operativt
rörelseresultat för koncernen trots det planerade underhållsstoppet
på vårt raffinaderi i Lysekil under perioden. Vår satsning på mer
förnybar produktion fortgår som planerat, och i tillägg investerar vi
i effektiviseringar med bland annat byggande av en ny anläggning för
vakuumgasolja (VGO), kommenterar Petter Holland, vd Preem,
halvårsrapporten.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99,
niclas.brantingson@preem.se

Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier
räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en
raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år.
Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt
trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel,
eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner
i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har
också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och
yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid
raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder
SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/preem-ab/r/halvarsrapport-januari-juni-2017--f...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.