Du är här

2014-05-22

Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2014

Melker Schörling AB (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för
att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Dessa inkluderade bland
annat:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning
om 2,25 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2013. Avstämningsdag för
kontantutdelningen är den 27 maj 2014 och utbetalning beräknas ske av
Euroclear Sweden AB med start den 2 juni 2014.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan
Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl
Bek-Nielsen till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker
Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice
ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av
styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget.
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2015. Ersättning till revisor utgår enligt
godkänd räkning.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per
den 21 maj efter börsens stängning uppgick till 313 kronor per aktie, en
ökning om +6 % sedan årsskiftet samtidigt som börsen utvecklades med drygt +6
%.

Bemyndigande om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket
6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier
kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Stockholm den 22 maj 2014

Melker Schörling AB (publ) MSAB

Ytterligare information lämnas av VD,

Ulrik Svensson: 08-407 36 60

Filer tillgängliga för nedladdning:

MSAB årsstämma 2014
http://hugin.info/141949/R/1786716/614021.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire

HUG#1786716

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.