Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Prevas: Prevas delårsrapport januari - juni 2018

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta
produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. Västerås, 17 juli
2018.

APRIL - JUNI 2018

· Nettoomsättning 202,8 Mkr (187,5)
· Resultat före av- och nedskrivningar 5,8 Mkr (5,1)
· Rörelseresultat EBIT 4,2 Mkr (2,6)
· Rörelsemarginal EBIT 2,1 % (1,4)
· Resultat efter skatt 3,3 Mkr (1,8)
· Resultat per aktie 0,31 kr (0,15)

JANUARI - JUNI 2018

· Nettoomsättning 398,2 Mkr (386,2)
· Resultat före av- och nedskrivningar 15,8 Mkr (17,8)
· Rörelseresultat EBIT 12,2 Mkr (12,7)
· Rörelsemarginal EBIT 3,1 % (3,3)
· Resultat efter skatt 9,0 Mkr (9,1)
· Resultat per aktie 0,84 kr (0,87)

VD HAR ORDET - SAMARBETEN INOM DIGITALISERING

Prevas satsning på smarta produkter, smarta fabriker och smarta
tjänster bär frukt. Vi har en bra orderingång, ökad omsättning och
resultatet för kvartalet är bättre än föregående år. Vi får många
intressanta förfrågningar och affärer inom digitaliseringen från
branscher med god tillväxt som Life Science samt fordons- och
tillverkningsindustrin. Affärer som skapar bra förutsättningar för en
hög beläggning framöver.

En viss oro finns i Sverige och Norden där diskussioner påbörjats om
att konjunkturen ser ut att dämpas inom vissa sektorer. Prevas vänder
sig i huvudsak till internationella aktörer samt företag inom områden
som Life Science och dessa företag drivs i huvudsak av
världskonjunkturen och andra faktorer vilket gör dem mindre känsliga
för inhemsk påverkan. Samtidigt är industrin allt villigare att ta
till sig ny teknik och anammar alltmer agila arbetssätt där de
utforskar nya möjligheter med digitalisering. Det gäller inte bara
för stora företag utan även små och medelstora företag (SMF).

Utveckling av innovativa produkter och effektiv produktion
Allt fler företag ser Prevas som en viktig samarbetspartner vad gäller
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi har en stabil
kundbas bland de större företagen samtidigt som andelen affärer från
SMF-företag har ökat. Det är en medveten strategi att bredda
kundbasen och att även sprida kunskap till de mindre företagen vilket
är viktigt för att de inte skall hamna på efterkälken i den globala
konkurrensen.

Mycket av utvecklingen kokar ner till att hantera och analysera stora
mängder data, utveckla avancerade mjukvarufunktioner och att ta fram
ny hårdvara kopplat till smarta sensorer eller en helt ny produkt. Vi
hanterar hela kompetenskedjan, antingen i form av enskilda delmoment
i projekt till större kunder, eller som alltmera efterfrågas av våra
små och medelstora kunder, helhetslösningar från produktdefinition
till industrialisering. Något som framför allt varit tydligt i vår
framgångsrika digitaliseringssatsning i Danmark.

Attrahera fler medarbetare
Teknikutvecklingen går snabbt framåt och digitaliseringen förändrar
kraven på kompetensförsörjning. Att hitta fler medarbetare för att
svara upp mot efterfrågan från våra kunder är en ständig utmaning.
Inom samtliga regioner jobbar vi aktivt med att rekrytera och
engagera medarbetare som gillar att arbeta med olika typer av
uppdrag. Det är i mixen av olika bakgrund, kunskap och erfarenhet som
innovationer växer fram. Samtidigt är det många som slåss om
ingenjörerna och här utgör Prevas partnernätverk också ett viktigt
komplement för att på ett effektivt sätt säkra tillgången till
kompetenta resurser.

Våra kompetenta medarbetare och starka erbjudanden är både en
förutsättning för och orsak till våra kunders framgång. Det finns så
mycket nytt att ta till sig för våra kunder att det är svårt att se
vad som skulle kunna få utvecklingen att slå av på takten. Det vi nu
tillsammans med våra kunder driver är något vi velat göra länge, men
vi har inte riktigt haft alla delar på plats. Nu finns
förutsättningarna och en i grunden genomtänkt plattform att bygga
vidare på. Vi upplever således en fortsatt stark marknad med många
möjligheter där vi skapat oss förutsättningar för tillväxt och en
fortsatt resa mot ökad kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Med en stark orderingång i ryggen och väl positionerade erbjudanden
ser vi med tillförsikt på framtiden och Prevas utveckling.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För mer information, kontakta

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB, Tel: 021-360 19 00, Mobil:
070-349 20 90, E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO Prevas AB, Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08
25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är partner till företag inom många branscher. Vår passion är
att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter och
smarta fabriker. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling,
inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med
innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas
startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till
ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon,
försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige,
Danmark, Norge och Indien med ca 550 medarbetare. Prevas är
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se
www.prevas.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prevas/r/prevas-delarsrapport-januari---juni-2...
http://mb.cision.com/Main/60/2576424/879278.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.