Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Prevas: Prevas delårsrapport januari - september 2016

JULI - SEPTEMBER 2016

· Nettoomsättning 145,5 Mkr (147,9)
· Resultat före av- och nedskrivningar 0,2 Mkr (3,3)
· Rörelseresultat EBIT -2,6 Mkr (0,2)
· Rörelsemarginal EBIT -1,8 % (0,2)
· Resultat efter skatt -1,5 Mkr (0,1)
· Resultat per aktie -0,18 kr (0,04)

JANUARI - SEPTEMBER 2016

· Nettoomsättning 513,0 Mkr (517,0)
· Resultat före av- och nedskrivningar 9,3 Mkr (7,0)
· Rörelseresultat EBIT 1,2 Mkr (-2,3)
· Rörelsemarginal EBIT 0,2 % (-0,4)
· Resultat efter skatt 0,8 Mkr (-1,3)
· Resultat per aktie -0,02 kr (-0,09)

CEO HAR ORDET

Bra orderingång med kunden i fokus

RESULTAT

Intäkterna för perioden var 145,5 Mkr (147,9 Mkr) med ett
rörelseresultat om -2,6 Mkr (0,2 Mkr). Perioden har belastats med
kostnader avseende åtgärdsprogrammet. Långsamma beslutsprocesser hos
våra kunder i semestertider resulterade i en sämre beläggning än
förväntat under de två första månaderna. Orderingången totalt är
fortsatt bra och flera viktiga projekt har tagits inom robotbaserad
automation, spårbarhet och testsystem. Andra intressanta exempel är
fastighetsautomation för övervakning och molnbaserad IoT-lösning för
medicinsk utrustning. Bra exempel på framåtriktade projekt där vår
kompetens och erfarenhet bidrar till att hjälpa kunder att öka sin
konkurrenskraft genom att förnya och förbättra sina produkter och öka
sin produktivitet.

Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i början av andra kvartalet
med målsättning att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 Mkr
fortgår enligt plan. Som ett led i detta arbete har vi under tredje
kvartalet genomfört förändringar i vår Indienverksamhet. Ett
strategiskt beslut har tagits om att fokusera på drifttjänster samt
att stärka samarbetet med vår partner Embitel i Indien. Därmed uppnår
vi en mer optimerad egen verksamhet samtidigt som vi via samarbetet
med Embitel har en flexibel tillgång till resurser för att stärka
vårt erbjudande inom smartshoring.

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet tillsammans med den starkare
orderingången under de senaste kvartalen gör att vi nu ser tydliga
förbättringar i den underliggande verksamheten.

NY TEKNIK OCH INDUSTRIELL DIGITALISERING SKAPAR MÖJLIGHETER

Prevas passion är att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper
i hur man omsätter teknikens möjligheter till kundnytta och därmed
öka våra kunders konkurrenskraft.

Prevas fokusområden, produktionsnära IT, baserad på robotar,
automation och produktionsstyrning för optimerade flöden och
spårbarhet bildar tillsammans med utveckling av intelligenta
uppkopplade produkter grunden för våra erbjudanden där vi kombinerar
djup teknisk kompetens med en bred industrierfarenhet.

Innovation i all ära, men det finns massor med möjligheter i dagens
existerande verksamheter där ny teknik radikalt kan förbättra allt
från produkter till produktionssystem. Att inte ta till vara på dessa
möjligheter innebär att man automatiskt hamnar på efterkälken.
Förmågan hos företag att dra fördel av den nya tekniken och
digitaliseringens möjligheter blir därmed avgörande för den nordiska
industrins överlevnad. Vi behöver därför ledare med framtidstro som
ser möjligheter och inte är rädda för att prova nya saker. Just detta
är en viktig förutsättning för Prevas sätt att genomföra uppdrag där
kunden och Prevas är del av samma team och vi jobbar hela tiden
tillsammans och lär av varandra. Vår erfarenhet är att när detta
fungerar som bäst säkerställs en fortsatt stark konkurrenskraft i den
existerande verksamheten samtidigt som förutsättningar för nya tankar
och innovationer skapas.

STRATEGIN FRAMÅT ÄR FORTSATT FOKUS PÅ LÖNSAMHET OCH KUNDSAMARBETEN

Förbättrad orderingång och ökat intresse för våra tjänster och
lösningar inom våra fokusområden innebär att vi känner att vår
strategi framåt är rätt och att vi går en spännande höst och vinter
till mötes. Vi behöver rekrytera fler medarbetare och samtidigt vill
vi öka vårt samarbete med partners för att bli ännu starkare i vår
ambition att vara en viktig samarbetspartner till våra kunder.

Den 22-23 november är det dags för årets Embedded Conference
Scandinavia i Stockholm där årets vinnare av Sweden Embedded Award
kommer att koras. Prevas som vunnit priset tre gånger tidigare,
vilket vi är mycket stolta över, har även detta år blivit nominerade
till finalen. Denna gång handlar det om två bidrag. Dels tillsammans
med Ambu och deras uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning
och dels tillsammans med ChromoGenics och deras uppkopplade fönster
som sparar miljö och pengar. På mässan ges du dessutom en möjlighet
att träffa oss och lyssna på våra föredrag om hur man kan förkortar
utvecklingstider, minskar utvecklings- och underhållskostnader och
inte minst hur man blir en del av den framtida digitala världen genom
att säkert koppla upp sina produkter.

För mer information, kontakta

Karl-Gustav Ramström, CEO
Tel: 021-360 19 00. Mobil: 070-349 20 90. E-mail:
karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34. Mobil: 070-547 08 25. E-mail:
andreas.lindahl@prevas.se

Publicerad 2016-10-27, 8:30 CET. Informationen är sådan som Prevas AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och
industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar
och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är
huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom
branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt
verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien
med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm
sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prevas/r/prevas-delarsrapport-januari---septem...
http://mb.cision.com/Main/60/2109560/580715.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.