Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Proact IT Group: Halvårsrapport, januari - juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna ökade med 5 % till 868 (826) MSEK. Tillväxten i lokala
valutor var 1 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat
kvartalets intäkter negativt med 8 MSEK.

· EBITDA ökade med 8 % och uppgick till 62,3 (57,4) MSEK.
· Resultat före skatt ökade med 19 % till 46,8 (39,5) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade med 17 % till 35,2 (30,1) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 3,84 (3,21) SEK.
Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna minskade med 4 % till 1 626 (1 698) MSEK. Tillväxten i
lokala valutor var -7 %. Förändrade redovisningsprinciper har
påverkat första halvårets intäkter negativt med 103 MSEK.

· EBITDA ökade med 3 % och uppgick till 112,4 (109,7) MSEK.
· Resultat före skatt ökade med 11 % till 80,1 (72,2) MSEK. Justerat
för jämförelsestörande poster (2,6 MSEK), avseende kostnader
hänförliga till byte av koncernchef, var ökningen 15 %.

· Resultat efter skatt ökade med 12 % till 60,5 (54,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 6,60 (5,73) SEK.
· Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick
till 31,0 (33,1) %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Javestad, Tillförordnad VD och koncernchef, telefon: +46 733 56
67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu

Jonas Persson, CFO telefon: +46 733 56 66 90, e-post:
jonas.persson@proact.eu (http://MAILTO:jonas.persson@proact.eu)

(peter.javestad@proact.eu)

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och
molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra
IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och
myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som
det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har
genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3
500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information
i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15
länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget
Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999
under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se
Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 13:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/halvarsrapport--januari---ju...
http://mb.cision.com/Main/299/2573183/876833.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.