Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Proffice: Kommuniké från årsstämma i Proffice 2014

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2014 05 22

Följande beslöts på Proffices årsstämma den 22 maj 2014.

Den föreslagna utdelningen om 0,60 kronor per aktie fastställdes av
stämman, med tisdagen den 27 maj 2014 som avstämningsdag för
utdelningen. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden torsdagen
den 2 juni 2014. Moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Cecilia Daun Wennborg, Karl Åberg, Lars Johansson och Susanna Marcus
omvaldes som styrelseledamöter. Axel Hjärne och Juan Vallejo valdes
till nya styrelseledamöter. Lars Murman och Karin Eliasson hade
avböjt omval. Cecilia Daun Wennborg valdes till styrelsens
ordförande.

Axel Hjärne, 49 år, är sedan 2009 VD och koncernchef för Eltel Group.
Axel har tidigare varit COO och vice VD för Bravida Group och
innehade dessförinnan ledande befattningar inom ABB. Axel är vice
styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri. Axel har en
civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Juan Vallejo, 56 år, är sedan 2011 VD för Imtech Nordic. Juan har
tidigare varit VD och koncernchef för Niscayah Group och innehade
dessförinnan ledande befattningar inom Securitas, där han satt i
koncernledningen 1992-2006. Juan är styrelseledamot i Coromatic
Group. Juan har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.

Stämman beslutade att arvode till styrelse- samt utskottsledamöter ska
utgå enligt valberedningens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes
till revisor i Bolaget under en tidsperiod om tre år.
PricewaterhouseCoopers AB har informerat att den auktoriserade
revisorn Nicklas Kullberg blir huvudansvarig revisor.

Valberedningsprocessen för årsstämman 2015 fastställdes i enlighet med
valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes av stämman. I enlighet med styrelsens
förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av högst 3 500 000 B-aktier. I enlighet med styrelsens
förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv
av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm och enligt förvärvserbjudande
riktat till aktieägarna, dock så att bolagets innehav av egna aktier
sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier
i bolaget. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även
bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i
samband med företagsförvärv.

För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisas till
www.proffice.com där dokumentation relaterad till årsstämman finns
att ladda ner.

För mer information kontakta:

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00,
henrik.hojsgaard@proffice.com

Benno Eliasson, CFO Proffice AB, +46 8 787 17 00,
benno.eliasson@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning
med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi
människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas.
Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.
www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 maj 2014 kl. 18.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/proffice/r/kommunike-fran-arsstamma-i-proffice...
http://mb.cision.com/Main/969/9590431/248451.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.