Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

PROGNOS: FORTSATT GOD TILLVÄXT 3 KV, BNP UPP 0,5% - SME (OMS)

(sändes första gången 25/11)

STOCKHOLM (Direkt) Uppfattningen om den svenska tillväxten tredje kvartalet
spretar en del, men generellt väntas aktiviteten ha hållits väl uppe.
Indikatorer pekar samtidigt mot en bra avslutning av året, vilket Riksbanken
skulle kunna ta med sig in till årets sista penningpolitiska möte den 20
december.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas Sveriges BNP ha ökat med 0,5 procent
under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med
motsvarande kvartal 2015 väntas BNP ha stigit med 2,9 procent.

Prognosintervallet spänner däremot mellan 0,0 och 0,9 procent på
kvartalsbasis.

Riksbankens prognos i oktober, som baseras på säsongsrensade data, pekade mot
att BNP skulle ha ökat 2,8 procent under tredje kvartalet jämfört med tredje
kvartalet 2015. Jämfört med föregående kvartal spådde Riksbanken att BNP
skulle öka 0,4 procent.

Under andra kvartalet steg BNP 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, och
3,4 procent jämfört med motsvarande kvartal året före. Konsensusprognosen
från SME Direkt pekade då mot +0,4 procent respektive +3,1 procent.

Fasta bruttoinvesteringar bidrog mest till BNP-uppgången, 0,4 procentenheter,
följt av offentlig konsumtion med 0,3 procentenheter. Tillväxten dämpades av
nettoexporten, som drog ned med 0,5 procentenheter.

Nordea ser en BNP-ökning på 0,5 procent under tredje kvartalet och 3,1 procent
i årstakt.

De noterar att det varit en "berg- och dalbana" att göra prognos för tredje
kvartalet. Detta inleddes med usla export- och produktionssiffror, men
allteftersom förbättrades hårda data och när de nu summerar upp ser det trots
allt hyggligt ut.

"Den övergripande bilden är att Sverige befinner sig i en högkonjunktur med
ett högre resursutnyttjande än normalt. BNP för tredje kvartalet ändrar inte
den bilden", skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Hushållens konsumtion växer, om än i måttlig takt. Exporten av varor har en
svacka i år men den förvärrades åtminstone inte under sommaren och hösten.

En av de viktigare tillväxtmotorerna just nu är bostadsbyggandet. Enligt
preliminär statistik har det inte byggts så många bostäder ett enskilt
kvartal sedan åtminstone 1975. Övriga investeringar utvecklades däremot svagt
enligt SCB:s enkät, och då särskilt inom industrin.

Offentlig konsumtion ligger på en hög nivå i spåren av förra årets inflöde av
asylsökande. Lagerinvesteringarna påverkade samtidigt inte BNP-tillväxten i
någon större utsträckning under tredje kvartalet, men lär dämpa tillväxten
kommande kvartal.

Nordeas BNP-prognos är lite högre än Riksbankens, och dessutom har utsikterna
för fjärde kvartalet förbättrats.

"Vi står ändå fast vid vår syn att Riksbanken beslutar om mer stimulanser i
december. På samma sätt som Riksbanken vill ha en svag krona välkomnar
Riksbanken också en stark svensk ekonomi för att lyfta inflationen", skriver
Nordea.

Tor Borg på SBAB ligger högre och ser en BNP-tillväxt på 0,9 procent under
kvartalet.

"Som jag ser det är det framförallt investeringarna, och då byggandet till
största delen, som drar upp", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Även den offentliga konsumtionen ökar i fortsatt god takt, medan en stark
import drar ned handelsnettot. Hushållens konsumtion visar en liten
inbromsning men har ändå en relativt bra tillväxt, och lagerbidraget väntas
vara svagt positivt.

Han noterar att han varit mer positiv än andra prognosmakare för helåret och
att indikatorer för fjärde kvartalet inte förändrar den bilden.

Deras bedömning i dagsläget är att Riksbanken kommer att ligga still i
december, såväl med räntan som QE, men att det är beroende av vad ECB gör och
kronans reaktion på det.

Swedbank ser en nolltillväxt totalt jämfört med föregående kvartal.
Statistiken som hittills publicerats för tredje kvartalet har förstärkt deras
uppfattning om en fortsatt modest utveckling. Framförallt är det inhemsk
efterfrågan som bromsar in medan extern efterfrågan förbättras något även om
den ligger kvar i negativt territorium.

Bidraget från utrikeshandeln väntas fortfarande vara negativt och dra ned
BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter, vilket är mindre än andra kvartalets
-0,5. Ett underskott i handelsbalansen och en varuexport som sjönk i
nominella termer tyder på en fortsatt trög exportefterfrågan. Samtidigt
fortsatte varuimporten att öka, om än i avtagande takt.

Primärdata för hushållen indikerar en relativt svag konsumtion under
juli-september, på +0,4 procent. För den offentliga sektorn ser de en
fortsatt god efterfrågan, inte minst inom kommunsektorn. Den kraftiga
uppgången i privata investeringar väntas dämpas, delvis på grund av
kapacitetsbegränsningar, främst inom byggsektorn. Näringslivets investeringar
förväntas ha dämpats i kölvattnet av en lägre produktion och en ökad
geopolitisk oro.

Efter en tydlig lageruppbyggnad under första halvåret ser de en korrigering av
tredje kvartalets lagerinvesteringar med sjunkande lager som följd. Risken är
dock att lagerkomponenten underskattas och att företagen inte korrigerar
befintlig nivå, eller rentav ökar sin lageruppbyggnad.

Swedbanks BNP-prognos ligger under Riksbankens.

"Trots det tror vi att Riksbanken kommer att ha is i magen i december och
lämna reporäntan oförändrad. Svensk tillväxt kommer nämligen från höga nivåer
och korttidsindikatorer som KI:s barometerindikator och PMI pekar på en
fortsatt god tillväxt kommande kvartal", skriver Swedbank.

SCB publicerar BNP (nationalräkenskaperna) för tredje kvartalet tisdagen den
29 november, klockan 9.30.

Bild: analytikernas prognoser

---------------------------------------

Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt
André Hagberg

SME Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.