Du är här

2017-09-01

PROGNOS: OFÖRÄNDRAD RÄNTA OCH RÄNTEGUIDNING 7/9 - SME

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken lär med all sannolikhet lämna reporäntan
oförändrad på -0,50 procent, för nionde mötet i rad, vid policymötet den 6
september (räntebesked 7 september). Frågan för dagen handlar kanske främst
om huruvida sommarens starka datautfall kan ha påverkat direktionens
utsikter, och om det i så fall märks i kommunikationen i samband med
räntebeskedet och/eller i den nya räntebanan.

Det framgår av SME Direkts prognosenkät.

Samtliga av de sju ekonomer som SME Direkt har tillfrågat räknar med att
Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad nu.

Det råder knappast någon tvekan om att det vädras ett allt större missnöje med
Riksbankens expansiva penningpolitiska hållning för närvarande. Och det är
förstås svårt att inte betrakta negativ styrränta och obligationsköp i
brinnande högkonjunktur med allt högre bristtal, fortsatt stark
skuldökningstakt och med en KPIF-inflation som åtminstone för närvarande
ligger långt över målet, som osedvanligt extremt.

Från Riksbankens sida är det hittills endast vice riksbankenschefen Kerstin af
Jochnick som har kommenterat sommarens datautfall och hennes omdömen kanske
kan beskrivas som välkomnande men med tydliga reservationer. BNP-utfallet kan
revideras och KPI-utfallet beror delvis på tillfälliga faktorer.

Marknadsaktörer har i alla fall reagerat på de starka datautfallen med att i
allt högre grad tala om att Riksbanken kommer att höja styrräntan tidigare än
vad den själv har flaggat för i räntebanan (september 2018). Samtidigt har
kronan stärkts ytterligare och handlas för närvarande cirka 3 procent
starkare än vad Riksbanken hade räknat med för tredje kvartalet i
prognosbanan från i juli.

Här ligger också en stor del av dilemmat för Riksbanken, som kan försvåra för
direktionen att "reagera normalt" på de starka datautfallen, det vill säga
flagga för att de kan motivera en mindre expansiv penningpolitik. Den
riskerar då att driva på en ytterligare kronförstärkning som i sin tur
försämrar utsikterna för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent på
sikt.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterar i ett kundbrev att
kronan mycket väl skulle kunna stärkas ytterligare 5 procent de närmaste
månaderna om Riksbanken skulle signalera att en reversering av
penningpolitiken ligger närmare i tid.

"Då räknas effekterna på inflationen inte i tiondelar, utan i procentenheter.
Det vill Riksbanken undvika", skriver han.

Försiktighet hos direktionen med att inte trigga en kraftig kronförstärkning
gör att även de ekonomer som tror på en tidigare räntehöjning från Riksbanken
(än vad som flaggades i juli) tvivlar på att det redan i samband med
septembermötet kommer några sådana signaler via den nya räntebanan.

Ingen av de ekonomer som svarat i enkäten räknar med att även den nya
räntebanan kommer att visa att den första räntehöjningen dröjer till i
september.

Ekonomernas egna prognoser pekar dock mot hög sannolikhet för att den första
räntehöjningen kommer tidigare än i september 2018. Bland de ekonomer som
svarat tror samtliga utom en på att räntan kommer höjas i april 2018, den
avvikande rösten tror däremot att en första höjning dröjer till fjärde
kvartalet 2018.

Men det är kanske inte en mer övertygad tro på att inflationen kommer att
stabilisera sig runt 2 procent som ligger bakom prognoserna om en tidigare
räntehöjning än vad Riksbanken flaggat för, snarare en tro på att direktionen
ska bli något mindre ambitiösa om inflationsmålet.

SEB:s Robert Bergqvist och Håkan Frisén, chefekonom respektive prognoschef
(som i en ny prognos räknar med att KPIF-inflationen endast är 1,8 procent
2019), argumenterade i en debattartikel i Dagens Industri den 31 augusti att
Riksbanken, i ett läge när svensk lönebildning är hårdare förankrad till
bland annat Tysklands, borde ha lättare att acceptera en lite lägre
lönetillväxt och inflation, "det vill säga i linje med ECB:s mål på under 2
procent".

Men alla är inte övertygade om att direktionen skulle retirera i fråga om
måluppfyllelsen efter en den långa hårda kamp man nu har fört, och som
åtminstone i någon mån skördat framgång.

"Riksbanken har investerat mycket i den förda politiken och vill inte riskera
att inflationen faller tillbaka igen. Då inflationsmålet har varit ifrågasatt
under en längre tid ser Riksbanken gärna att inflationen skjuter över målet
under en tid, och då helst också av rätt skäl, innan en normalisering av
penningpolitiken kan bli aktuell", skriver Torbjörn Isaksson i sitt kundbrev.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.