Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

PromikBook: Kommuniké från årsstämma

PromikBook AB (publ) har per den 30 maj 2017 hållit årsstämma där
årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

- att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

- att disponera resultatet enligt styrelsens förslag

- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

- att utse en ny styrelse enligt nedan

- att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt nedan.

Till ny styrelse valdes enligt förslaget

- Klas Moreau, ordförande

- Hans Sandström, ordförande

- Hans Orre

- David Carlberg

- Stefan Wilhelmsson

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma
genomföra en eller flera nyemissioner eller utfärda ett eller flera
konvertibla skuldebrev om detta är till för finansiering av
verksamheten, förvärv, utvidgning av ägarkretsen samt ökning av det
egna kapitalet.

Totalt får högst 20 000 000 aktier tillföras genom dessa emissioner
och/eller konvertibla skuldebrev.

Alla beslut fattades enhälligt.

Göteborg 2017-05-31

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promikbook/r/kommunike-fran-arsstamma,c2276809
http://mb.cision.com/Main/11616/2276809/681705.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.