Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Promore Pharma: Promore Pharma tecknar avtal med PCG Clinical Services

STOCKHOLM, 31 oktober, 2017 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklings-bolag med fokus på terapeutiska
peptider, meddelar idag att ett avtal har tecknats med PCG Clinical
Services AB för genomförandet av bolagets kliniska fas IIb studie
avseende LL-37 på patienter med venösa bensår. PCG valdes som
leverantör i konkurrens med ett antal potentiella partners.

Promore Pharma har tecknat avtal med kontraktsforskningsföretaget PCG
Clinical Services avseende genomförandet av bolagets kliniska fas
IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår (VLU).
Avsikten är att rekrytera 120 patienter med venösa bensår i Sverige
och Polen till tre behandlingsgrupper (två doser jämfört med
placebo). Studien inleds med en tre veckor lång placebobehandling för
att utesluta sår som inte är kroniska, det vill säga sår som under
tre månaders tid inte uppvisat några tecken på att påbörja eller
genomgå läkning på ett ordnat sätt för att skapa ett anatomiskt och
funktionellt tillstånd. Behandlingsperioden är tolv veckor och
patientrekrytering planeras påbörjas under 2018.

"PCG Clinical Services har enastående erfarenhet från kliniska studier
av avancerade terapier. Med starka relationer till kliniska prövare,
bevisad operationell expertis och en historik av att kunna leverera
högkvalitativa data, är PCG en ideal partner för den här viktiga
studien," sa Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. "Vi avser att
påbörja rekrytering av patienter för vår fas II studie under 2018 och
då vi planerar att använda mer än 15 kliniker, känner vi oss säkra på
att vi kan leverera effektdata under det andra halvåret av 2019",
fortsatte han.

"PCG Clinical Services är stolta att kunna fortsätta sin långvariga
relation med Promore Pharma, som är en ledande aktör inom
sårvårdsforskning. Vi hoppas att den här studien leder till en
effektiv behandling av VLU och kan förbättra livet för de många
patienter som är drabbade av dessa svårläkta sår. PCG Clinical
Service ser fram emot att vidareutveckla sitt partnerskap med Promore
Pharma i och med genomförandet av den här studien." sade Henrik
Blombergsson, styrelseordförande för PCG Clinical Services.

Venösa bensår utgör den största undergruppen av kroniska, svårläkta
sår och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem
eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla,
återkommande och kan bestå i månader och år. Det bedöms finnas 13-18
miljoner patienter i de traditionella läkemedelsmarknaderna.
Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns
inga godkända läkemedel för venösa bensår. Bara i USA uppskattas
kostnaden för venösa bensår uppgå till minst 14 miljarder USD per år.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd
från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet
cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i
sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den
fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade
LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på
över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt
än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår.
Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs
orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med
den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller
potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar
initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god
potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

For ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First
North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

PCG Clinical Services i korthet:

PCG Clinical Services från Uppsala, Sverige är ett av de ledande
kliniska kontraktsforskningsföretagen i Norden med omfattande
erfarenhet av att genomföra kliniska studier i flera terapiområden
från fas I till fas IV prövningar. PCG Clinical Services erbjuder ett
brett utbud av kliniska tjänster, från rådgivning och projektledning
till monitorering, kliniskt studiegenomförande, EDC, biometrik,
datahantering, medicinskt skrivande och QA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-tecknar-avtal-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2379317/744137.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.