Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

ProstaLund: ProstaLund ber urologchefer om en översyn av svensk BPH-vård

I veckan uppmärksammar ProstaLund svenska verksamhetschefer inom
urologi hur patienterna med godartad prostataförstoring (BPH) trängs
undan i den svenska sjukvården och hur urologi-mottagningarna med
hjälp av CoreTherm kan lösa många av de knutar som de alla brottas
med. En annan ordning skulle kunna innebära minskade köer, lägre
kostnader och inte minst ett minskat lidande för BPH-patienterna.

Godartad prostataförstoring med avflödeshinder är en folksjukdom som
drabbar äldre män och kostar sjukvården miljarder varje år. Över 300
000 män befinner sig inom vården och 185 000 är under
läkemedelsbehandling. Varje år görs 138 000 öppenvårdsbesök och över
80 000 patienter är i någon form av katetervård. 4900 patienter
opereras per år. Totalkostnaden beräknas uppgå till över 2,9
miljarder kronor per år där katetersjukvården representerar den
största enskilda kostnaden för dessa patienter (1).

Undanträngd patientgrupp
Ökad undanträngning av BPH-patienter och underbehandling pågår.
Urologerna har alla viljan och förmågan att bota sina patienter, men
har i dagens situation ingen möjlighet att operera BPH mer än i
begränsad omfattning och detta på grund av resursskäl. I slutet av
-80 talet gjordes ca 13 000 BPH-operationer årligen i Sverige. Nu
opereras endast en tredjedel så många. En kraftig ökning av
vårdplatser skulle behövas för att tillgodose det verkliga
operationsbehovet för BPH (2).

Långa köer till BPH-behandling
13 324 patienter väntade i juli 2018 på ett förstabesök hos urolog -
ytterligare 2 115 patienter är utredda och väntar på operation för
sin godartade prostataförstoring. Av dessa har 825 patienter väntat
längre än vårdgarantins 90 dagar (3). Godartad sjukdom såsom BPH är
tyvärr inte prioriterat.

Kö är inte okomplicerat för BPH-patienten
Många BPH-patienter är hänvisade till läkemedel med begränsad och
övergående effekt och som ofta resulterar i biverkningar.
Läkemedelsbehandling omvandlar i många fall en botbar sjukdom till en
symtommedicinerad kronisk sjukdom. Väntetiden för BPH-patienten är
inte enkel. Specialitetsrådet i Urologi, Stockholms Läns Landsting,
beskriver det på följande sätt: "Under väntetiden blir många
patienter hänvisade till kvarkateter i urinvägarna (KAD eller
suprapubisk kateter) eller att tömma blåsan med engångskatetrar (RIK,
ren intermittent kateterisering). Långvarig kateterbehandling innebär
risk för multipla komplikationer med kateterstopp, akuta byten,
blödningar i urinvägarna, stenbildning i urinblåsan, infektioner och
urosepsis (blodförgiftning). Ett stort engagemang från akutsjukvård
och primärvård blir följden. Kostnaderna är betydande enligt
hälsoekonomiska studier, och livskvaliteten påverkas menligt för de
aktuella patienterna"(4).

CoreTherm (TUMT) kan lösa flera knutar
Godartad prostataförstoring med avflödeshinder kan hanteras på en
vanlig mottagning vad gäller utredning, behandling och uppföljning.
CoreTherm (TUMT, transuretral mikrovågsterapi) är ett alternativ till
operationsbehandling och som utförs av mer än 15 kliniker i Sverige.

CoreTherm (TUMT) - ett minimalinvasivt alternativ
CoreTherm ersätter inte traditionell kirurgi (TURP) utan utgör ett
värdefullt alternativ och komplement för att hjälpa många äldre män,
som annars blir utan behandling, när operationsresurserna inte räcker
till. Idag är det oftast de patienter som av någon anledning inte
bedöms vara lämpliga för traditionell kirurgi som erbjuds CoreTherm.
En annan ordning kan korta köer och minska kostnader.

Patientupplysning om evidensbaserade alternativ
CoreTherm är ett evidensbaserat alternativ till operation (5,6,7).
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla patienter rätt att få
information om evidensbaserade behandlingsalternativ och rätt att
välja behandling efter en objektiv information av behandlande läkare
(8). Specialitetsrådet i urologi, Stockholms Läns Landsting, uttalade
sig tidigare i år: "TUMT är en väletablerad och evidensbaserad
minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen
specialistvård"(9). Traditionell kirurgi är oftast urologens
förstahandsval. Men sällan patientens val, när information enligt
hälso- och sjukvårdslagen ges om alternativ minimalinvasiv
behandling.

Möjlighet att minska vårdkostnader
Den ekonomiska konsekvensen av en omställning från dagens vårdkedja
till en botande behandling med t ex CoreTherm kan spara samhället
över 200 000 kr för varje kateterbefriad patient i direkta
vårdkostnader. Att avstå från en behandling som tex CoreTherm innebär
förutom de rent humanitära svårigheterna och besvären också kraftigt
ökade kostnader (10).

Dags för översyn av BPH-vården?
Vi önskar en översyn av BPH-vården så att fler patienter kan erbjudas
en aktiv behandling. CoreTherm möjliggör att fler patienter kan
behandlas under samma tid och till lägre kostnad än traditionell
kirurgi. Begränsade resurser inom vården kan användas effektivare.
Effekterna är att köerna kan kortas med minskat lidande för
patienterna samtidigt som betydande kostnader kan minskas.

1. Johansson S. Besparingspotential för den svenska sjukvården vid
aktiv behandling med TURP/CoreTherm-behandling. Urologidagarna,
Göteborg, 4-6 okt 2017.

2. www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
3. www.vantetider.se
4. Skrivelse från Specialitetsrådet i Urologi till HSF SLL 2018-01-31,
HSN 2018-0234-1. "Angelägen översyn av ersättningar för TUR-P mm inom
vårdval Urologi"

5. AUA Practice Guidelines Committee. AUA guideline on management of
benign prostatic hyperplasia. Chapter 1: diagnosis and treatment
recommendations, J Urol. 2003:170:550-547.

6. EAU Guidelines on the management of non-neurogenic male lower
urinary tract symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction
(BPO), European Association of Urology 2015

7. Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU): Report on
BPH nr 209. 2011.

8. Hälso- och Sjukvårdslagen 10 kap. Val av behandlingsalternativ: 1 §
Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja
behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen
(2014:821). 7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. 1 §
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att
välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den
valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen
eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som
befogat

9. Skrivelse från Specialitetsrådet i Urologi till HSF SLL 2018-01-31,
HSN 2018-0234-1. "Angelägen översyn av ersättningar för TUR-P mm inom
vårdval Urologi"

10. Johansson S. Besparingspotential för den svenska sjukvården vid
aktiv behandling med TURP/CoreTherm-behandling. Urologidagarna,
Göteborg, 4-6 okt 2017.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight
och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på ökade
försäljningsinsatser i Norden, samt introduktionen i Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/prostalund-ber-urologchefer-om-en...
http://mb.cision.com/Main/11661/2620950/911155.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.