Du är här

2017-08-29

QBNK Holding AB (publ): Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i QBNK Holding AB (publ)

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 april 2017 i QBNK Holding
AB (publ) ("QBNK") emitterades 570 000 teckningsoptioner i QBNK vilka
tecknades av QBNK Company AB, med en rätt att vidareöverlåta
teckningsoptionerna till anställda i QBNK Company AB och i
koncernbolag samt till konsulter.

QBNK Company AB har överlåtit samtliga 570 000 teckningsoptioner i
enlighet med beslutet på årsstämman. Priset för teckningsoptionerna
vid överlåtelserna motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde
beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell, den s.k.
Black & Scholes formeln. Priset uppgick till 1,03 kronor per
teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i QBNK
till en kurs om 7 kronor. Teckning av aktie i QBNK kan ske under
perioderna 1 mars till 30 april 2018, 1 mars till 30 april 2019 och 1
mars till 30 april 2020.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas aktiekapitalet med
68 400 kronor och utspädningseffekten kommer motsvara ca 7,7 % av
såväl aktiekapitalet som rösterna före full utspädning.

Carl Petruson, VD
08-459 99 90 (http://tel:08-459 99 00)
www.qbankdam.com
carl.petruson@qbank.se

QBNK's affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade
produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget
utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en
provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader.
Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/teckning-och-overlate...
http://mb.cision.com/Main/10299/2335332/715105.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.