Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-11

Quartiers Properties AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties AB (publ) under perioden 3-11 juli 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Mangold Fondkommission AB ("MGF") meddelar att stabiliseringsåtgärder
har utförts i Quartiers Properties AB:s (publ) aktier på Nasdaq First
North Stockholm

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq First North Stockholm ("Erbjudandet") har MGF möjlighet att, i
egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte
att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i
annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. MGF har dock ingen skyldighet att
genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att
stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan
den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under
inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att
stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris
som fastställts i Erbjudandet.

Quartiers Properties har utfärdat en option till MGF, vilken kan
utnyttjas helt eller delvis, att senast den 20 juli 2017 förvärva
högst 914 297 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15
procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris
motsvarande priset i Erbjudandet 15,00 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

MGF har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Kontaktperson på MGF är Charles Wilken, tel: +46 8 5030 1558.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Quartiers Properties AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0009697204)
Erbjudandestorlek: 6 095 316 aktier i grunderbjudande, 4 000 000 i
övertilldelningsemission samt stabilisering högst 914 297 aktier

Erbjudandepris: 15,00 SEK per aktier
Ticker: QUART
Stabiliseringsansvarig: Mangold Fondkommission AB
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|Stabiliseringstransaktioner| | | | | |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet |Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(Högsta)|(Lägsta)|(Genomsnitt)| | |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-03|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-04|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-05|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-06|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-07|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-10|- |- |- |- |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+
|2017-07-11|2 000 |13,95 |13,95 |13,95 |SEK |First North |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+----------------+--------+--------+------------+------+------------+

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet
på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess
byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och
projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer
08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli
2017 kl. 18:30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB
(publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers
Properties AB (publ) har skett genom det prospekt som Bolaget
tidigare har offentliggjort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/meddelande-om-stabil...
http://mb.cision.com/Main/15067/2305991/699179.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.