Du är här

2017-06-01

Quartiers Properties AB: Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 234 procent. Full tilldelning sker i överti...

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller
"Bolaget") offentliggör härmed utfallet av den företrädesemission som
beslutades av styrelsen den 3 maj 2017 med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande. Företrädesemissionen blev övertecknad och teckningar
inkom motsvarande 214 MSEK. Bolaget får genom transaktionen drygt 400
nya stamaktieägare. Full tilldelning sker i
övertilldelningsemissionen som även den beslutades av styrelsen den 3
maj 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Quartiers Properties har genomfört en företrädesemission inför
planerad listning på Nasdaq First North. Genom företrädesemissionen
och övertilldelningsemissionen tillförs bolaget 151,4 MSEK. Antalet
aktier i Bolaget kommer att öka från 34 738 070 till 44 833 386
fördelat på 40 753 316 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av stamaktierna på Nasdaq
First North. Preliminär första handelsdag är den 21 juni 2017.

Information om tilldelning för de som tecknat aktier utan
företrädesrätt kommer att ske genom utskick av avräkningsnota.
Likviddag för betalning av tecknade aktier är den 8 juni 2017.

Stabiliseringsåtgärder

Mangold kan i samband med Erbjudandet under 30 kalenderdagar från
första dag för handel komma att genomföra transaktioner som
stabiliserande åtgärder för att stödja aktiekursen eller
marknadspriset på stamaktierna och för att balansera ett eventuellt
säljtryck (inklusive att eventuellt utnyttja den s k
övertilldelningsoption om maximalt 914 297 stamaktier som Bolaget har
ställt ut till Mangold), dock högst till kurs 15,00 SEK. Dessa
aktiviteter kan komma att bedrivas på Nasdaq First North Stockholm
eller någon annan marknad inklusive OTC-marknaden i Sverige eller på
annat sätt. Mangold har ingen skyldighet att vidta sådana
stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliseringsåtgärder kan, om de
vidtas, komma att när som helst upphöra utan föregående meddelande.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen.

Legala rådgivare

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget i
samband med transaktionen gällande svensk rätt och Advokatfirma
Monereo Meyer Marinel-LI Abogados S.L.P. gällande spansk rätt.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet
på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess
byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och
projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015
50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North
kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni
2017 kl. 16:30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB
(publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers
Properties AB (publ) har skett genom det prospekt som Bolaget
tidigare har offentliggjort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/quartiers-properties...
http://mb.cision.com/Main/15067/2278975/682834.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.