Du är här

2017-08-25

Quartiers Properties AB: Quartiers Properties - Halvårssrapport för januari - juni 2017

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller "Bolaget")
offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni
2017.

Perioden i sammandrag

· Nettoomsättning uppgår till 5 232 (128) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgår till -4 419 (25 575) TSEK.
· Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 0 (34
866) TSEK. Ingen extern värdering av fastighetsbeståndet har
genomförts.

· Resultat efter skatt uppgår till -7 588 (15 499) TSEK.
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,28
SEK (0,82 SEK). Resultatet har påverkats negativt av en nedskrivning
av bolagets aktieinnehav i den spanska banken Banco Popular med 1 070
TSEK.

· Eget kapital uppgår till 270 043 (115 264).
Väsentliga händelser under första halvåret

· Bolaget ingick i februari 2017 ett avtal om förvärv av del av ett
villaprojekt i Marbella. Köpeskillingen uppgår till 1,1 MEUR.

· Bolaget genomförde under maj 2017 en övertecknad
företrädesemission som tillförde bolaget ca 151,4 MSEK.

· Bolagets stamaktie och preferensaktie upptogs den 21 juni 2017
till handel på Nasdaq First North.

· Bolaget tillträde den 30 juni 2017 tre fastigheter benämnda såsom
Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella. Köpeskillingen
uppgår totalt till 13,5 MEUR.

· Bolaget påbörjade i maj byggnationen av projekt Gran Vista.
Övriga upplysningar

· Bolagets operatör för uthyrning av de 99 lägenheterna i Hacienda
de Cifuentes har bedrivit uthyrningsverksamhet under hela det första
halvåret. Operatörens första högsäsong genomförs nu med en hitintills
positiv utveckling. Att verksamheten nu är driftsatt bedöms framöver
kunna generera värdetillväxt i förvaltningssegmentet i enlighet med
bolagets plan.

· Den 20 juli 2017 avgick Andreas Bonnier från styrelsen.
· I augusti öppnade bolaget ett kontor i Marbella.
VD har ordet

Första halvåret 2017 har varit en synnerligen intensiv period för
Quartiers - på flera sätt. Vi har antagit en ny affärsmodell med en
tydlig inriktning på fastighetsutveckling där Quartiers är
positionerad mellan den stora investeringsfonden och den lokala
byggaren. Vi har fortsatt att förstärka organisationen i takt med att
portföljen byggs ut och kommer att utöka denna med flera erfarna
medarbetare både i Spanien och i Sverige under de kommande tolv
månaderna. Under andra kvartalet genomförde vi en lyckad
företrädesemission som blev övertecknad med 234 % och som tillförde
bolaget 151,4 MSEK samtidigt som vi bytte lista till Nasdaq First
North. Parallellt tillträdde vi 36 000 kvm på attraktiva Centro
Forestal där vi nu arbetar vidare och intensifierar vår plan med att
bygga ett Lifestyle hotell på två utav tomterna. Vi har kort sagt
växlat upp Quartiers verksamhet till en ny nivå.

Quartiers har hittat sin nisch - ett svenskt fastighetsbolag som
bygger fastigheter i Spanien och ett bolag på börsen. Vi är inriktade
på fastighetsutveckling med primärt fokus på utveckling och
försäljning, samt förvaltning av bostadsfastigheter. En kombination
av förvaltning och utveckling skapar en stabil grund i bolaget och
möjliggör samtidigt en snabbväxande expansionstakt. För halvåret kan
vi rapportera en väl genomförd och lyckad företrädesemission som
tillförde bolaget ca 151,4 MSEK och drygt 400 nya aktieägare. Den 21
juni togs vår stamaktie och preferensaktie upp till handel på Nasdaq
First North.

Verksamheten vid förvaltningsfastigheten Hacienda de Cifuentes har nu
kommit igång. Det första halvåret har dock belastats med
fastighetskostnader av engångskaraktär. Sommaren utvecklas dock väl
med ett ökat antal gäster och positiva kundrecensioner. Att
verksamheten på anläggningen nu är fullt operativ bedöms även
framöver bidra till en fortsatt positiv värdeutveckling i
förvaltningsfastigheten.

I början av året förvärvade vi ett mindre villaprojekt och under andra
kvartalet påbörjades projekt Gran Vista, fas 1 med byggnation och
färdigställande av 12 lägenheter där alla kommer att ha en
genomgående hög kvalité, både i materialval och inredning. Under
andra kvartalet påbörjades projekteringen av Ocean View där vi
bedömer potentialen för det fullständiga projektet till cirka 60
bostäder med tillhörande grönområden och serviceytor.

Den 30 juni tillträdde vi 36 000 kvm på attraktiva Golden Mile i
Marbella. Ett förvärv som vi bedömer har en stor potential redan
idag, samt än mer när den nya detaljplanen är färdig. Marknaden och
efterfrågan på hotell är stor och det råder en brist på Lifestyle-
och boutiquehotell i regionen.

Hotellprojektet på Centro Forestal, även benämnt som The Foundation
Hotel, stärker vår strategi inom förvaltningsfastigheter där vi
identifierar fastigheter med utvecklingspotential och förädlar dessa
till högkvalitativa produkter med hög servicenivå och design.

Forestal Residential står redo i väntan på den nya detaljplanen i
Marbella och bedöms bli ett mycket lönsamt utvecklingsprojekt med
fokus på villor och town houses inom lyxsegmentet. Vi arbetar
proaktivt gentemot Marbella kommun för att skapa de bästa möjliga
förutsättningarna för en lyckad utveckling.

Aktiviteten och efterfrågan på marknaden är fortsatt mycket hög. Det
råder en stor efterfrågan på nybyggda och moderna bostäder och det är
en fortsatt lågräntemiljö där bankerna har tydliga direktiv om
avyttring av befintliga fastighetsbestånd. Detta sammantaget med att
vi stärker och utökar vår organisation möjliggör en fortsatt
expansion som vi ska dra nytta av.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet
på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess
byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och
projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer
08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2017 kl. 11:20.

Länk till rapporten: Halvårsrapport 2017
(http://mb.cision.com/Public/15067/2333601/82204d343f2ffc8a.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/quartiers-properties...
http://mb.cision.com/Main/15067/2333601/713981.pdf
http://mb.cision.com/Public/15067/2333601/82204d343f2ffc8a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.