Du är här

2018-07-16

Quartiers Properties AB: Quartiers Properties - Halvårssrapport för januari - juni 2018

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller "Bolaget")
offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni
2018.

Perioden i sammandrag

· Nettoomsättning uppgår till 3 242 (5 232) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgår till 8 127 (- 4 419) TSEK.
· Värdeförändringar på Bolagets förvaltningsfastigheter (99
lägenheter i Hacienda de Cifuentes) uppgår till 18 850 (0) TSEK,
motsvarande 6,2 procent.

· Resultat efter skatt uppgår till 1 683 (-7 588) TSEK.
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,34
(-0,28) SEK.

· Eget kapital uppgår till 360 675 TSEK (270 043). I det egna
kapitalet inkluderas bedömt marknadsvärde på de 99 lägenheterna i
Hacienda de Cifuentes. Övriga fastigheter i projektportföljen har i
balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde plus aktiverade
kostnader.

Väsentliga händelser under första halvåret

· Den 8 mars ingick Bolaget ett avtal om att starta ett Joint
Venture tillsammans med Ruben Otero med placering i Puerto Banús. Det
gemensamma bolaget, som ägs till 50% av Quartiers, ska hantera sälj-
och marknadsföringsprocessen för parternas projekt, samt erbjuda
motsvarande tjänster till andra utvecklare och fastighetsägare.

· Den 27 mars tecknade Bolaget ett avtal med den spanska banken BBVA
om ett ej säkerställt företagslån om 1,0 MEUR. Lånet lämnades till
Quartiers Properties Holding S.L.

· Den 4 april 2018 tecknade Bolaget ett avtal med den Madridbaserade
fastighetsfonden Frux Capital avseende ett lån om 2,5 MEUR.

· Den 5 april 2018 ingick Bolaget avtal om förvärv av en tomt om 3
781 kvadratmeter i anslutning till Bolagets befintliga fastighet
Centro Forestal Sueco. Avtalet är en köpoption som Bolaget avser att
verkställa senast den 1 oktober 2018. I samband med signering av
optionsavtalet erlade Quartiers TEUR 200. Total köpeskillingen uppgår
till TEUR 1 788 och ska betalas genom årliga avbetalningar till och
med maj 2022.

· Den 18 maj genomfördes ett VD-byte innebärande att Bolagets CFO,
Marcus Johansson Prakt inträdde som tillförordnad VD.

· Den 30 maj ingick Bolaget ett operatörs- och samarbetsavtal
avseende utveckling och drift av ett lifestylehotell med restaurang
på en av fastigheterna omnämnda som Centro Forestal Sueco.

· Den 5 juni erhöll Bolaget ett renoveringslån om 2,5 MEUR från den
spanska banken Banco Sabadell.

Övriga upplysningar

En omfattande fasadrenovering i området där Bolagets
förvaltningsfastigheter befinner sig har inneburit att operatören
inte kunnat disponera fastigheterna enligt avtal vilket föranlett
hyresrabatter som minskat hyresintäkten under perioden.

VD har ordet

Som ny tillförordnad VD är det ett nöje att avge mitt första VD-ord i
ett Quartiers som fortsätter att växa och som idag har fler pågående
projekt än någonsin tidigare. Under perioden har vi rönt framgångar
inom såväl finansiering som uppstart av nya samarbeten. Samtidigt
verkar vi i Spaniens hetaste fastighetsmarknad med en tillväxt i
Malagaregionen som i många avseenden överträffar den för såväl Madrid
som andra snabbväxande regioner i Spanien.

Vi har under halvåret tagit flera viktiga steg med vår andra enskilt
största investeringen som är utvecklingen av vår unika fastighet på
Golden Mile i Marbella med tillhörande bungalows, hotellrum och
restaurang. Hotellprojektet Boho Club på Centro Forestal Sueco
utvecklas i högt tempo och vi har nu färdigställt och konkretiserat
det tilltänkta konceptet tillsammans med Stylt Trampoli, en
prisbelönt europeisk utvecklare av hotell- och restaurangkoncept,
samt med en av Marbellas mest framgångsrika restaurangägare. Eftersom
vi tror så starkt på det nya konceptet och bedömer att det har stor
potential att även kunna lanseras på andra destinationer runt om i
världen, har vi också tagit ett delägarskap om 50 procent i
operatörsbolaget. Just nu arbetar vi tillsammans med operatören för
att färdigställa de sista detaljerna inför planerad renoveringsstart
under september/oktober 2018.

Vår enskilt största investering, lägenhetskomplexet Hacienda del
Senorio de Cifuentes fortsätter att utvecklas starkt. Tack vare
fortsatta investeringar och ett gediget arbete att befästa
anläggningen som en etablerad semesterresort har värdet på beståndet
ökat med hela 6,2 procent under årets första sex månader. När jag i
skrivande stund besöker Booking.com och Tripadvisor kan jag
konstatera positiva gästbetyg om 9,1/10,0 samt 4,5/5,0, vilket
vittnar om de viktiga insatser som görs varje dag i
driftverksamheten. Under andra halvåret 2018 kommer det pågående
renoveringsarbetet att avslutas. En nyrenoverad anläggning och en
tillströmning av nöjda besökare talar för ytterligare värdeökningar
under 2018.

I september är det inflyttning i den första etappen av 22byQuartiers,
som är ett nytt projekt inom Hacienda del Senorio de Cifuentes.
Projektet säljs och marknadsförs av vårt delägda säljbolag Quartiers
Estates med kontor i Puerto Banús. Efter lansering under senvåren
2018 har vi nu sålt de första lägenheterna motsvarande 50 procent av
etapp ett. Vi har sett en hög konverteringsgrad mätt som nyckeltalet
köp per visning jämfört med andra närliggande projekt. Det talar
positivt för försäljningen de kommande månaderna eftersom antalet
visningar ökar gradvis vecka för vecka i takt med att projektet
marknadsförs och blir mer välkänt bland köpare och mäklare i
regionen.

Sedan halvårsrapporten för ett år sedan har Quartiers tagit flera
viktiga steg framåt och har idag fler pågående projekt än någonsin
tidigare. Jag är därför glad över att vi även lyckats bygga ett
välfungerande team på plats i Marbella där vi nyligen anställt en ny
chef för ekonomi och administration, samt en ekonomicontroller. Båda
med gedigen erfarenhet från hotell- och fastighetsutveckling i
Spanien. Satsningen bedöms stärka vår interna controllerfunktion och
effektivitet ytterligare, vilket sammantaget bedöms möjliggöra
kostnadsbesparingar, samt koordinering av fler projekt och
investeringar.

Trots de många projekt vi har pågående just nu söker vi kontinuerligt
efter nya projekt och sätt att finansiera våra satsningar. Jag hoppas
därför få möjlighet att presentera nya intressanta projekt under
2018.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Tillförordnad verkställande direktör

Marcus Johansson Prakt

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet
på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess
byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och
projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer
08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli
2018 kl. 11:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/quartiers-properties...
http://mb.cision.com/Main/15067/2576209/879100.pdf
http://mb.cision.com/Public/15067/2576209/beec807fdd0e2fec.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.