Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Quartiers Properties AB: Quartiers Properties tillträder 36 000 kvadratmeter mark på attraktiva Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller
"Bolaget") har idag tillträtt tre fastigheter benämnda såsom Centro
Forestal Sueco. Fastigheterna, med tillhörande byggnader, är belägna
på attraktiva Golden Mile i Marbella där Bolaget avser att utveckla
ett så kallat lifestylehotell, samt villor och town houses. Förvärvet
av Centro Forestal Sueco pressmeddelades den 17 november 2016.
Säljare är Stiftelsen centralfonden för anställda inom skogsbruket
och skogsindustrin ("Säljaren"). En del av köpeskillingen, tio
procent, är villkorad av utfallet i den nya detaljplanen i Marbella.
Andreas Bonnier har som säkerhet för denna eventuella betalning
ingått ett personligt proprieborgensåtagande och för det erhållit
pant i samtliga aktier i Quartiers Properties helägda dotterbolag CFS
Residential Property S.L.

Förvärvet genomförs av Quartiers Properties helägda dotterbolag CFS
Residential Property S.L och CFS Marbella Hotel Property S.L.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till totalt 13,50 MEUR, varav
4,10 MEUR fördelas på CFS Residential Property S.L, för förvärv av en
fastighet, och 9,40 MEUR fördelas på CFS Marbella Hotel Property S.L,
för förvärv av resterande två fastigheter. Den 8 mars 2017 betalades
tio procent av den totala köpeskillingen genom att handpenning
erlades av CFS Marbella Hotel Property S.L och CFS Residential
Property S.L. Idag, i samband med tillträdet, erlades 80 procent av
köpeskillingen motsvarande 10,80 MEUR. Resterande tio procent,
motsvarande 1,35 MEUR, ska betalas i samband med att den nya
detaljplanen fastslås ("den Uppskjutna Betalningen"). För det fall
antalet byggrätter i den nya detaljplanen är färre än antalet
byggrätter i den upphävda detaljplanen i Marbella kan de resterande
tio procenten av köpeskillingen komma att justeras ner.

Som säkerhet för den Uppskjutna Betalningen har Säljaren krävt extern
säkerhet. Andreas Bonnier (styrelseledamot och indirekt största ägare
i Bolaget genom Egonomics AB) har därför lämnat ett personligt
proprieborgensåtagande. Eftersom borgensåtagandet ställts av Andreas
Bonnier i Bolagets intresse var det en förutsättning för Andreas
Bonniers ställande av borgensåtagandet att Andreas Bonnier i sin tur
erhöll godtagbar säkerhet. Avtal har därför ingåtts enligt vilket
Bolaget åtar sig att hålla Andreas Bonnier skadelös i det fall
borgensåtagandet tas i anspråk. Som säkerhet för Bolagets
skadelöshetsåtagande kommer Andreas Bonnier erhålla pant i samtliga
aktier i dotterbolaget CFS Residential Property S.L. CFS Residential
Property S.L är ett nystartat dotterbolag utan andra tillgångar som
grundades för att förvärva en av fastigheterna i köpet av Centro
Forestal Sueco.

Betalning har erlagts genom kontant betalning och Bolaget arbetar som
planerat vidare för att finansiera del av förvärvet via
bankfinansiering.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet
på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess
byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och
projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer
08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni
2017 kl. 14:10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/quartiers-properties...
http://mb.cision.com/Main/15067/2300368/695280.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.