Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

QuiaPEG Pharmaceutical: NYHETSBREV

Bästa aktieägare,

De flesta är nu åter efter en välbehövlig semester varför jag vill ta
tillfället i akt och informera aktieägarna om vilka aktiviteter som
pågår och lite om våra planer och milstolpar inför de kommande 6-18
månaderna.

Under juli månad avslutade bolaget en kapitalisering som inbringade
totalt 15 MSEK före emissionskostnader. Kapitaliseringen bestod av en
riktad nyemission av aktier om cirka 3 MSEK till kursen 3,55 SEK och
en riktad konvertibelemission om cirka 12 MSEK. Vi valde denna
kapitaliseringsform för att den innebar en mycket begränsad
utspädning för befintliga aktieägare eftersom vi ser framför oss
flera potentiellt värdehöjande milstolpar under det kommande året.
Dessutom kunde den genomföras snabbare och till en lägre kostnad än
en företrädesemission. Löptiden på konvertibellånen är två år med
marknadsmässig ränta men långivarna har en lock-up avseende lånen
under det första året vilket innebär att de inte kan konvertera lånen
under den perioden. Däremot har bolaget full flexibilitet att, när
som helst, återbetala lånen. Efter ett år har långivarna möjlighet
att konvertera hela eller delar av lånen till antingen kursen 6,50
SEK eller till 10 procents rabatt till en volymviktad
genomsnittskurs.

Kapitaliseringen ger oss flexibilitet, möjlighet att upprätthålla
momentum i pågående aktiviteter samt en finansiell uthållighet en bra
bit in på 2020. Dessutom har QuiaPEG möjlighet att erhålla
ytterligare 7 MSEK under oktober månad i år i samband med eventuell
lösen av de i februari utställda teckningsoptionerna, som har en
lösenkurs på 3,40 SEK.

QuiaPEG's planer i stora drag för de kommande 6-18 månaderna ser
tentativt ut som följer:

QPG-1029 (peg-liraglutid)

Den prekliniska utvecklingen av läkemedelsprojektet QPG-1029, som är
en förbättrad version av det befintliga läkemedlet liraglutide¹ för
behandling av diabetes och fetma, går nu in i en mer intensiv fas.
Bolaget avser under hösten att genomföra återstående prekliniska
studier i syfte att uppnå s.k. proof-of-principle och sammanställa
ett gediget prekliniskt underlag. Resultaten kommer att ligga till
grund för ett kommande rådgivande möte med Läkemedelsverket. Mötet är
en förberedelse inför formella toxicitetsstudier och så småningom
inlämnandet av en ansökan om klinisk prövning. För att säkerställa
kvalitén i arbetet och upprätthålla ett högt tempo har vi även på
konsultbasis förstärkt organisationen med några mycket kvalificerade
personer med gedigen erfarenhet inom läkemedels-utveckling.

Baserat på vad vi vet idag men med risk för eventuella
tidsförskjutningar, är det emellertid vår förhoppning att under
2019-2020 uppnå följande milstolpar:

- Preklinisk proof-of-principle för QPG-1029, Q4 2019

- Rådgivande möte med Läkemedelsverket, Q1 2020

- Påbörja formella toxikologiska studier, Q1 2020

- Licensavtal avseende QPG-1029 på den asiatiska marknaden, Q1 2020

- Inlämning av klinisk prövningsansökan (CTA), Q4 2020

Parallellt med det prekliniska arbetet kommer det att vara bolagets
ambition att försöka sluta ett licensavtal avseende QPG-1029 för den
asiatiska marknaden senast under första kvartalet 2020 baserat på de
pre-kliniska resultat vi uppnår. Vi bedömer att förutsättningarna är
goda då responsen från möten med asiatiska läkemedelsbolag i samband
med vårt deltagande i maj på ChinaBio Partnering var mycket god. Vi
har en handfull asiatiska bolag, inräknat det bolag som vi tidigare
signerade ett Material Transfer Agreement (MTA) med, som vi nu under
sekretessavtal diskuterar vidare med.

Antibody Drug Conjugates (ADC)

Som tidigare meddelats har QuiaPEG även påbörjat utvecklingen av en
modifierad version av plattformen Uni-Qleaver® inom fältet ADC, ett
snabbväxande område för utveckling av nya målsökande cancerläkemedel,
där det föreligger ett stort behov av nya och innovativa kemiska
linkers. Arbetet med att modifiera kemin inom vår plattform pågår för
närvarande vid laboratoriet i Uppsala. Målsättningen är att uppnå
preklinisk proof-of-principle för Uni-Qleaver® inom
användningsområdet ADC, under slutet av innevarande år eller början
av nästa år. Vi kommer även att deltaga på den stora
branschkonferensen World ADC i San Diego i oktober.

Affärsutveckling

QuiaPEG har under året varit representerat vid olika konferenser,
exempelvis BioSpring i mars, ChinaBio Partnering i maj och Bio
International i juni. Sammanfattningsvis finns nu upparbetat ett
mycket bra intresse och en god medvetenhet om QuiaPEG, QPG-1029 och
Uni-Qleaver®. I takt med att ytterligare resultat genereras kommer
QuiaPEG förhoppningsvis allt närmare en licensaffär som är det
ultimata beviset på att aktieägarvärde kan levereras. Som tidigare
meddelats fick bolaget under slutet av förra året en beställning på
reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem största globala
läkemedelsbolagen. Enligt den senaste kontakten med bolaget ifråga
pågår utvärdering och det kan därför i dagsläget inte ges någon
ytterligare information. För att bättre följa upp det ökade antalet
pågående kontakter samt skapa nya dito så har vi även här förstärkt
organisationen med en person som har gedigen bakgrund inom
affärsutveckling och som känner bolaget och plattformen väl sedan
tidigare.

QuiaPEG har den stora förmånen att äga en teknologiplattform som
möjliggör utveckling av ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt,
förutom QPG-1029, i framtiden. Denna skalbarhet i affärsmodellen, att
kunna både sälja licenser till Uni-Qleaver® och utlicensiera
specifika läkemedelsprojekt som avser förbättringar av redan
befintliga läkemedel, kommer förhoppningsvis skapa betydande
aktieägarvärden framöver.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

¹ Liraglutid är en s.k. GLP-1-analog (glucagon-like peptide) som
binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket resulterar i
glukosberoende, ökad insöndring av insulin samtidigt som
glukagonproduktionen minskar. Detta leder till en blodsockersänkande
effekt. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre
fördröjning av magsäckens tömning. Liraglutid ger minskad kroppsvikt
och kroppsfettmassa genom mekanismer som ger minskad hunger och sänkt
energiintag. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig
försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under
2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo
Nordisk och säljs under varumärkena Victoza? och Saxenda? inom
indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid
injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar
en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för
patienter. (källa: Läkemedelsverket, Wikipedia och bolaget)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/nyhetsbrev,c2889358
https://mb.cision.com/Main/11543/2889358/1096038.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.