Du är här

2018-03-12

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG lämnar in tre patentansökningar i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), "QuiaPEG", lämnar in tre
patentansökningar i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade
och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan
godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform,
meddelar att bolaget, via dotterbolag, har lämnat in tre
patentansökningar till det amerikanska patentverket (USPTO).

Den första patentansökan rör den frisättningsbara teknologiplattformen
Uni-Qleaver®. Denna ansökan är en viktig stomme i QuiaPEGs
patentportfölj och den baseras på en stor mängd forskningsdata som
genererats under det gångna året.

Den andra ansökan är fokuserad på utveckling av Antibody Drug
Conjugates, ADC, som består av tre komponenter: ett cellgift och en
monoklonal antikropp samt en biodegraderbar länk, som kopplar ihop de
två delarna. ADC-metoden förenar igenkännande av tumörspecifika
antigener med en selektiv transport och frisättande av cytotoxiska
substanser till cancerceller. ADC är i dagsläget ett snabbväxande
område med en handfull beviljade läkemedel och 179 ADC i kliniska
prövningar varav åtta är i klinisk fas III.

Den tredje ansökan är relaterad till gradvis frisättning av aktiva
läkemedelssubstanser från polymeriska strukturer kallade hydrogeler.
Denna form av läkemedeltillförsel är idag ett högintressant område
inom läkemedelsutveckling.

Sammanfattningsvis breddar patentansökningarna affärsmöjligheterna
väsentligt för utlicensiering av Uni-Qleaver® inom medicinska områden
som idag betraktas som mycket intressanta ur ett
läkemedelsutvecklingsperspektiv.

- QuiaPEG flyttar fram positionerna ytterligare med tre nya
patentansökningar som stärker en redan stark patentportfölj. Vår
unika frisättningsteknologi som kan användas inom vitt skilda
terapeutiska områden placerar oss i en framskjutande position i
branschen. Forskningsteamet, vars resultat ligger till grund för
patentansökningarna, har gjort en fantastisk arbetsinsats. Tack vare
de senaste ansökningarna öppnar vi upp för många fler potentiella
licensaffärer för Uni-Qleaver® och breddar dessutom de medicinska
användningsområdena avsevärt, säger Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars, 2018.

Om ADC (Antibody Drug Conjugates)

Cancerterapi baserad på frisättningsbara antikroppskonjugat (ADC) är
den mest moderna av antikroppstekniker. Den kan användas för en
målinriktad behandling där antikroppar, som söker upp och binder till
specifika antigener eller receptorer på tumörceller, utrustas med och
transporterar cytostatika direkt till cancercellen. När antikroppen
hittat och fäst sig vid cellen frigörs cellgiftet och dödar
tumörcellen, utan att skada omkringliggande celler.

Antikroppskonjugat består oftast av tre komponenter: ett cellgift och
en monoklonal antikropp samt en specifik biodegraderbar länk som
förenar de två delarna.

Ett viktigt skäl till varför intresset för att utvecklas ADC är så
stort är att läkemedelsbolagen vill få tillgång till fler önskade
egenskaper än vad behandling med enbart monoklonala antikroppar kan
erbjuda, och på samma gång undvika de oönskade egenskaper som
traditionella antikroppar kan ha. De monoklonala antikropparna
designas för att binda till specifika antigen på cellers yta. På så
sätt får läkemedlen målsökande egenskaper. Antikroppskonjugat är en
banbrytande teknik med potential att direkt angripa flera typer av
cancertumörer utan att friska celler påverkas. ADC är i dagsläget ett
snabbväxande område med stor tillväxtpotential där
teknologiplattformar för att koppla samman läkemedel med monoklonala
antikroppar är en nödvändig och ofta avgörande komponent för
framgång.

Marknaden för ADC var värd MUSD 1 387 år 2016 och beräknas nå ett
värde av MUSD 3 198 år 2023 med ett CAGR av 12,9% från 2017 till
2023.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-lamnar-in-tre...
http://mb.cision.com/Main/11543/2469909/803970.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.