Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

QuickCool: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

QuickCool AB ("QuickCool") meddelar härmed att styrelsen beslutat att,
förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en
företrädesemission av högst 10 626 664 aktier. Även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad
nyemission tillför QuickCool cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader.
QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser
om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av emissionsvolymen.
Cirka 3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som
bryggfinansiering från huvudägaren Parkallén Invest AB.
Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i
den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår kontant
ränta om fem procent. Kallelse till extra bolagsstämma är avsedd att
publiceras inom kort.

Motiv för nyemission

Mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknadslansering
av QuickCool® System har styrelsen i QuickCool beslutat om
genomförande av en företrädesemission av aktier (förutsatt extra
bolagsstämmas godkännande) om cirka 15,9 MSEK före
emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är
avsedd att finansiera marknadslansering av QuickCool® System i
Skandinavien. Vidare avses emissionslikviden finansiera
marknadsaktiviteter och uppbyggnad av distributionsnätverk samt
kvittning av bryggfinansiering.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 30 november - 14 december 2017.
· Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
· Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 10 626 664
aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.

· Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 24 november 2017. Sista dag
för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
22 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 23 november 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 24 november 2017 är
registrerade som aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att
teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls
en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av
fyra nya aktier.

· Antal aktier innan nyemission: 7 970 000 aktier.
· Värdering (pre-money): Cirka 12 MSEK.
· Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser
om totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av
emissionsvolymen.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 30 november - 12 december 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå fram
till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske i mitten av januari 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till QuickCool i
samband med den planerade nyemissionen.

För frågor avseende den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För frågor avseende QuickCool, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2017.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget
och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer
information, vänligen se www.quickcool.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/beslut-om-foretradesemission-villk...
http://mb.cision.com/Main/13381/2372897/739903.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.