Du är här

2016-05-13

QuickCool: Kommuniké från Årsstämma i QuickCool AB (publ)

Torsdagen den 12 maj, 2016 hölls årsstämma i QuickCool AB (publ) i
bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut
som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.

· Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
· Vid stämman var 3 637 951 aktier representerade vilket utgör
?76,1% av aktiekapitalet.

· Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
framlades och stämman beslutade att fastställa resultat- och
balansräkning.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag samt att ingen utdelning skall ske.

· Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret

· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan
suppleanter.

· Stämman beslutade om oförändrade styrelsearvoden om ett (1)
prisbasbelopp för varje ledamot och två (2) prisbasbelopp till
styrelsens ordförande.

· Stämman omvalde nuvarande styrelseledamöter, Lennart Sjölund,
Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad och Erik von Schenk, nuvarande
ordförande Göran Brorsson till bolagsstyrelsen samt auktoriserade
revisor Mats-Åke Andersson, Mazars SET till revisor i bolaget.

· Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemissioner enligt förslag.

· Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning
för valberedningen skulle antas.

· Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.
För information om bolaget, vänligen kontakta

John Wennborg, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: john.wennborg@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, TTM 2.0.
QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted
Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av
patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system
skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den
medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder
skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda
patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen
se www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/kommunike-fran-arsstamma-i-quickco...
http://mb.cision.com/Main/13381/2008548/515377.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.