Du är här

2018-09-04

QuickCool: Mer från Bolaget Månadsbrev augusti 2018

Under augusti månad har vi träffat potentiella distributörer för
ytterligare fyra marknader, arbetat med att byta ut flödessensor mot
ultraljudslösning, och deltagit i The International Hypothermia and
Temperature Management Symposium i Sydney, Australien.

På förekommen anledning önskar vi förtydliga vårt finansieringsavtal
med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO).
QuickCool kan avropa 2 MSEK vid sju olika tillfällen och därmed
erhålla totalt 14 MSEK. QuickCool utfärdar konvertibla skuldebrev för
varje enskild transaktion om 2 MSEK. De konvertibla skuldebreven
konverteras sedan till aktier i QuickCool till en fastställd
konverteringskurs som är baserad på 90% av den lägsta
stängningskursen under de 15 handelsdagarna närmast vårt avrop. Inom
ett år har EHGO rätten att själv bestämma om och när denna
konvertering till aktier önskas ske. Återbetalning av våra skuldebrev
sker således genom att EHGO säljer sina QuickCool-aktier på Spotlight
Stock Market. Detta är ett vanligt förekommande förfarande bland
många bolag på börsen för att möjliggöra en löpande emission över en
längre tidsperiod till en potentiellt högre aktiekurs, än om man hade
genomfört en traditionell nyemission till en lägre kurs vid ett och
samma tillfälle. Teckningsoptionerna utgör ett incitament för EHGO
att bibehålla en så hög aktiekurs som möjligt.

Vi anser att det fysiska mötet är viktigt i vårt urval av
distributörer. Det är en lång process för att finna den lämpligaste
distributören på varje marknad. Eftersom vi är väldigt beroende av
vår partner för att lyckas på varje enskild marknad, är det viktigt
att vi finner den distributör som vi känner är den mest optimala
utifrån en rad kriterier. Efter en mängd mejl där vi besvarar frågor,
utbyter information och känner på varandra, etablerar vi kontakt i
telefonmöten, varefter vi väljer en, två eller tre lämpliga
kandidater per marknad. I slutändan faller valet på hur det känns
efter vårt fysiska möte. Det är först då man kan bekräfta den goda
känslan man har byggt upp under några månaders tid. Det är våra möten
med människor som är avgörande för vårt val av distributör. Det är
väl investerad tid och vi kommer att skriva en rad distributionsavtal
under hösten och vintern.

Vår prioritering under sommaren har varit att säkerställa utbyte av
flödessensorn och minimera påverkan av vår CE-märkningsprocess. Efter
intensivt arbete kan vi meddela att vi har funnit och påbörjat
implementeringen av vår nya ultraljudslösning. Det har gått fort att
ersätta komponenten och vi är nöjda med resultatet.

The 7th International Hypothermia and Temperature Management Symposium
(IHTMS) hölls i Sydney, Australien. Totalt deltog 138 delegater från
hela världen i presentationer, paneldiskussioner och övriga samtal
under tre dagar. Tillämpningen av mild hypotermi (dvs. kylning mellan
32? och 35,9?C) samt normotermi (dvs. undvika feber, då vår
kroppstemperatur normalt ligger mellan 36,4? och 37,5?C) diskuterades
för ett flertal indikationer såsom asfyxi (akut syrebrist vid
förlossning), hjärtstopp, traumatiska hjärnskador,
subduralblödningar, ischemisk stroke, meningitis
(hjärnhinneinflammation), septisk chock, med flera. Det är tydligt
att forskningen inom området samt den global trenden pekar på att
feberhantering blir en alltmer viktig behandlingsform. Vi känner att
vår QuickCool© SYSTEM-lösning ligger i framkant då intranasal kylning
möjliggör feberhantering av medvetna patienter.

På bolagets hemsida (http://www.quickcool.se/) kan du hitta "Frågor
och svar" (http://www.quickcool.se/quickcool-system_se.html#qanda)
där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår
lösning.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget
och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer
information vänligen se www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/mer-fran-bolaget-manadsbrev-august...
http://mb.cision.com/Main/13381/2607526/902440.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.