Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Rabbalshede Kraft AB: Delårsrapport januari-mars 2017 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser under första kvartalet, 2017-01-01 - 2017-03-31

· Produktionen för första kvartalet uppgick till 138 059 MWh (124
386 MWh)

· Nettoomsättningen uppgick till 60 672 tkr (54 802) tkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 380
tkr (31 102) tkr

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 852 tkr (8 746) tkr
· Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 439
(441) kr/MWh, varav el 315 (289) kr/MWh, elcertifikat och
ursprungsgarantier 125 (152) kr/MWh

Väsentliga händelser

Rabbalshede Kraft höll extra bolagsstämma den 31 januari 2017. Vid
stämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet med 126 843 931
kr för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade vidare
om riktad emission till Sweden Holdco RK AB ("Greystone"). Emissionen
uppgick till 283 Mkr och genomfördes den 1 februari 2017. Greystone
är efter investeringen bolagets andra största aktieägare medan Manor
Group förblir som tidigare bolagets största aktieägare.

Byggnation av vindpark Lyrestad om 22 vindkraftverk (76 MW) i
Mariestad och Töreboda kommuner löper på enligt tidplan. Vindparken
beräknas driftsättas successivt under hösten 2017. Årsproduktionen om
234 GWh från vindparken kommer att köpas av Google genom ett
långsiktigt elhandelsavtal. Vindparken motsvarar en investering om
drygt en miljard kronor och drivs av i gemensamt bolag, joint
venture, mellan Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastructure, där
Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna. Rabbalshede Krafts
majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering
och en moderbolagsgaranti.

Efter många år som anställd och VD för Rabbalshede Kraft, meddelade
styrelsen i februari att Thomas Linnard efter ett gemensamt beslut
väljer att avsluta sin anställning. Håkan Frick fortsätter som
tillförordnad VD tillsvidare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 57
vindkraftverk vann laga kraft

Årsstämma för verksamhetsåret 2016 hölls den 27 april 2017 i Göteborg.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade om omval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson, Jean
Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Jeffrey Mouland samt nyval
av Stine Rolstad Brenna. Till styrelsens ordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade
vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller
till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster.
Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk
varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade
elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden
Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/delarsrapport-januari-m...
http://mb.cision.com/Main/224/2268224/676208.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.