Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Rabbalshede Kraft AB: Rabbalshede Kraft offentliggör prospekt

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende
den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet
har idag, den 2019-08-21, godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av
regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har
offentliggjorts då bolagets kapitalstruktur framställs per den 30
juni 2019.

Bolagsstämman har per 2019-08-20, fattat beslut om att genomföra en
företrädesemission

20 814 123 B-aktier till bolagets befintliga aktieägare vilket
motsvarar ett belopp om högst 197,7 MSEK före emissionskostnader.

Den beslutade företrädesemissionen syftar primärt till att finansiera
vindkraftsprojekt.

Vid full tecknad emission så tillförs bolaget 197,7 MSEK före
emissionskostnader.

Tidplan för emissionen

· 2019-08-27 Avstämningsdag
· 2019-08-29 - 2019-09-12 Teckningstid
· 2019-09-19 Offentliggörande av preliminärt utfall

Prospektet finns tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida,
www.rabbalshedekraft.se

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Rabbalshede Kraft ABs kapitalstruktur,
nettoskuldsättning och balansposter per den 30 juni 2019. Detta mot
bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information
avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid
offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte
offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information.
Informationen har inte granskats av bolagets revisor.

[image]

[image]

Rådgivare

Eminova Partners och MAQS Advokatbyrå är rådgivare till Rabbalshede
Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade
vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller
till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster.
Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk
varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från
bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool.
Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/rabbalshede-kraft-offe...
https://mb.cision.com/Main/224/2886003/1093472.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.