Du är här

2017-08-24

Railcare: Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Tufft i Storbritannien under kvartalet
Tunga investeringar för framtiden

Andra kvartalet 2017, april - juni 2017

· Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611
KSEK).

· Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,83 SEK (-0,00
SEK).

Sex månader, januari - juni 2017

· Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 132 834 KSEK (163
353 KSEK).

· Periodens resultat uppgick till 4 KSEK (10 697 KSEK).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00 SEK (2,44
SEK).

VD-kommentarer

Kvartal två 2017 var ett tufft kvartal med volymminskning i
Storbritannien, vilket jag skriver mer om under rubriken Entreprenad
utland nedan. Trots Network Rails interna processer som påverkar oss
och våra projekt i detta kvartal arbetar vi hårt med försäljning och
vi gör allt vad vi kan för att optimera beläggningen av våra maskiner
och våra operatörer. Bland annat har vi flyttat en av maskinerna till
Norge. Vi kommer att se resultat av denna strategiska flytt under
andra halvåret 2017.

Under första halvåret har vi gjort tunga investeringar i
uppgraderingar av lok och entreprenadmaskiner samt byggnation av vår
Ballast Feeder för den engelska marknaden, vilken också har lanserats
lyckosamt under andra kvartalet. Investeringarna tillsammans med
volymminskningen i Storbritannien har dock frestat på likviditeten,
vilket vi alltid aktivt jobbar med och läget är under kontroll.

Våra övriga verksamheter har gått enligt våra planer och bortsett från
minskningen på vår andra hemmamarknad, Storbritannien, har vi under
kvartalet fått in nya ordrar och planerar för nya projekt. Vi har
till exempel brutit ny mark i Finland där vi kommer att utföra
arbeten under hösten. Jag ser det som mycket positivt att vi får en
breddning av utlandsverksamheten så att vi kan optimera vår
maskinbeläggning.

Vi är just nu mitt uppe i vår process för listbytet till Nasdaq
Stockholm och förutom att vi har fokuserat på fortlöpande projekt och
på försäljning under kvartalet har mycket av vår tid gått åt till
nyrekryteringar samt arbete för att följa alla regler inför
listbytet. Jag är nöjd med att vi har kommit en bra bit i denna
process. Arbetet inför listbytet har under kvartalet påverkat
resultatet med externa engångskostnader om cirka 3 MSEK.

Årets andra kvartal

Entreprenad Sverige
Under april och maj har vår svenska entreprenadverksamhet haft jobb på
olika platser i landet där arbetet skett under helgerna samt kortare
pass, vilket har medfört att det blivit en del förflyttningar av våra
maskiner. På spårbytet Alingsås - Floby har vi arbetat under helgerna
i maj och nu har vi ett uppehåll till och med vecka 35, därefter kör
vi sträckan i 10 veckor med 1-2 maskiner. Projektet startar sedan om
i mars nästa år. Under juni satte vi igång etapp tre av Boden -
Bastuträsk och projektet fortgick fram till vecka 32.

Första halvåret föll ut bra för Liningen och det har varit en
blandning av jobb med besiktningar, samt reliningjobb på både väg och
järnväg. Inför hösten har vi fått in fler ordrar, bland annat
relining av

12 stycken trummor i Västerås, trumåtgärder för sträckan Alingsås -
Floby samt ett större uppdrag på Inlandsbanan där vi ska besiktiga
cirka 1 700 trummor. Arbetet på Inlandsbanan planeras för 15 veckor
framåt och startade 1 augusti.

Entreprenad utland
I Storbritannien har vi, som jag nämnt ovan, haft ett kämpigare
kvartal med lägre volymer än tidigare både på Railvac och
underentreprenörsprojekt. I nuläget har vi 1,5 maskin som London
North East använder och övriga maskiner har vi på så kallade
"spothire". Från och med augusti är en Railvac uthyrd till London
North West och vi fortsätter vårt arbete för dem i 11 veckor framåt.

Den direkta orsaken till volymminskningen i Storbritannien för vår del
är att Network Rails ligger mellan sina budget- och kontrollperioder,
vilket resulterar att det för tillfället inte fattas några beslut
kring många projekt (dvs. mellan CP5, med projektfördyringar och i
planeringen för CP6). Det är dock inte bara vi som påverkas av denna
process, utan det gör alla som arbetar mot Network Rails. För att
optimera beläggningen av våra maskiner och operatörer har vi därmed
valt att flytta en av maskinerna till Norge, men den minskade volymen
i våra projekt under andra kvartalet har såklart påverkat vårt
resultat.

Trots den minskade volymen i Storbritannien vill jag se positivt på
framtiden då järnvägen alltid behöver underhållas och förmodligen
kommer vi kunna starta upp våra projekt igen under en snar framtid.
Vi för vidare diskussioner med olika områden inom Network Rails om
fortsatt jobb framåt och vi hoppas dessa diskussioner ska falla väl
ut. Jag vet att det finns många potentiella projekt på denna marknad,
vilket gör att vi såklart är en aktör att räkna med i framtiden.

IAF (International Exhibition on Track Technology) in Münster,
Tyskland, är en stor mässa inriktad mot arbetsmaskiner för järnvägen
och med intressenter från hela världen. Under kvartal två var vi på
plats och genomförde våra "live demos" som var mycket lyckade. Det
var många intresserade på plats som kunde se effektiviteten samt
säkerheten med vårt industrikoncept, både vad det gäller Railvac och
Ballast Feeder samt hur de arbetar tillsammans.

Under midsommarveckan visade vi för första gången upp den
engelskanpassade Ballast Feedern tillsammans med den redan välbekanta
Railvacen på Network Rails egen mässa i Long Marston, Storbritannien.
Våra demos drog stort intresse och Ballast Feedern blev kvar i
Storbritannien. Efter mässan avslutats höll vi fler kortare "live
demos" för potentiella kunder och vi hoppas snart få beläggning för
Ballast Feedern och detta nya industrikoncept. Vi kommer numera även
kunna visa "live demos" efter behov på våra egna spår på plats i Long
Marston, vilket jag tycker är mycket positivt och det skapar en hub
där vi fortsättningsvis kan utföra demonstrationer utan att vara
beroende av andra aktörer.

Vi meddelade under kvartalet att vi brutit ny mark i Finland och
planeringen för detta uppdrag, ballastbyten i 25 växlar, pågår för
fullt och arbetet planeras att utföras under kvartal tre. Det nya
projektet skapar nya möjligheter för oss och jag ser fram emot att se
leveransen av vårt arbete samt vad det kan leda till i framtiden.
Vidare fortsätter vi vårt arbete med den finska marknaden och
planerar att delta under en mässa i Åbo i början av 2018.

Transport Skandinavien
Under kvartalet har vi arbetat åt Svensk Järnvägsteknik AB på
spårbytet Vislanda - Moselund med

fyra lok och förare. Vi hyrde även ut ett lok för blandade körningar
under en fyraveckorsperiod åt Strukton Rail AB. I slutet av maj
började vårt uppdrag åt Weedfree för underhåll av ogräsbekämpning
längs med spåren och planeras till cirka 40 skift, vilket är 10 fler
än föregående år. Spårbytet Boden - Bastuträsk etapp tre startades i
slutet av juli och pågår fram till och med vecka 40. Vi har fem
stycken lok med förare samt tillsyningsmän på denna sträcka.

Vi har två stora lok på långtidsuthyrning åt Cargo Net i Norge och för
övrigt har vi under kvartalet haft bra beläggning på lokverkstaden i
Långsele.

Maskinförsäljning
I verkstaden i Skelleftehamn fortsatte byggnationen under kvartalet av
den norska Railvacen som planeras vara klar för leverans i slutet av
året.

En Railvac som såldes till Portugal för att sedan köpas av LM Group i
Danmark för ett antal år sedan har vi nu åter köpt tillbaka till
Railcare för att minska på konkurrensen på den danska marknaden. Idag
är det vi som kör maskinen på våra projekt i Danmark och jag ser
Danmark som en spännande marknad för framtida projekt.

Under kvartalet har vi fått i uppdrag från Tube Lines Ltd att utföra
översyn och service på de två befintliga Tubevac som är i London
Underground. Projekten kommer att utföras på vår nya
spåruppställningsplats i Long Marston och arbetet kommer pågå under
andra halvåret 2017.

Till våra nordamerikanska kunder har vi fortsatt sälja reservdelar
till de Railvacs som finns där.

Säljavdelningen har under kvartalet haft en del större satsningar
inför och under våra lanseringar av den nya Ballast Feedern
tillsammans med Railvac, på mässorna i Münster och Long Marston.

Sammanfattning

Det andra kvartalet har som sagt varit ett tufft kvartal, men vi
arbetar vidare med optimeringen av våra maskiner, operatörer och
säljaktiviteter. Våra nya kunder och marknader är ett mycket positivt
inslag under kvartalet och jag ser fram emot att se hur dessa projekt
kommer att levereras.

Lanseringen av Ballast Feedern samt vårt arbete med listbytet är två
andra glädjande moment under andra kvartalet och jag ser fram emot
andra halvåret av 2017 för alla våra bolag. Företagsbyggandet
fortsätter enligt plan, även om det varit ett tufft kvartal. Vi
förbereder oss för de framtida satsningar som aviserats inom
järnvägen på våra båda hemmamarknader, Sverige och Storbritannien.

Med våra innovativa lösningar för järnvägen och med våra medarbetare
som främsta resurs bygger vi framtidens Railcare!

----------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

eller

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Railcare Group AB
070-528 00 09
sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017
kl. 08:00 CEST.

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen
systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och
specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket
positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av
kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande
och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att
leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på
AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i
en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120
anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är
i Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-for-andra-kvartalet-2...
http://mb.cision.com/Main/11562/2332056/713001.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.