Du är här

2018-08-23

Railcare: Delårsrapport januari-juni 2018

Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal
2017 och förberedelser inför kommande projekt

Andra kvartalet 2018

· Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3).
· Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK
(-9,2).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK
(-0,37).

Årets sex första månader

· Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 % till 129,2 MSEK
(132,8).

· Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 1,8 MSEK till 4,0 MSEK
(2,2).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,00).
Väsentliga händelser under perioden

· Railcare Group AB:s första handelsdag på Nasdaq Stockholm.

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2018 redovisade Railcare Group en
nettoomsättning om 62,7 MSEK, med ett rörelseresultat om -1,0 MSEK,
vilket gav en rörelsemarginal om -1,7 procent.

Andra kvartalet är säsongsmässigt det tuffaste kvartalet för bolaget,
dels är det en period mellan vinterns och sommarens arbeten, och för
att våra statliga kunders budgetar ännu inte är beslutade, dels har
upphandlingar inte ännu utförts. Under förra årets andra kvartal
började volymnedgången i Storbritannien då Network Rail hade slut på
sina underhållsmedel. I jämförelse med det har vi ett bättre
rörelseresultat med 8,2 MSEK, mycket beroende på den tidiga starten
som vi fick på entreprenadarbetena i Sverige samt att fjolårets andra
kvartal belastades med listbyteskostnader uppgående till 3 MSEK.

För segmentet Entreprenad Sverige har vi haft en tidig start direkt
efter snösäsongen och Railcare har bland annat haft mycket att göra
under projektet Alingsås - Flodby och andra kabelhanteringsprojekt.
Den tidiga starten har resulterat i mycket bra beläggning för
entreprenadmaskinerna. Under kvartalet har vi även vunnit en order på
cirka 5 MSEK för hantering av kablar efter järnvägen på sträckan Flen
- Eskilstuna, arbetena beräknas starta under september 2018.

Entreprenad Utland har fortfarande lägre volymer i Storbritannien där
Network Rail ligger i slutet av planeringsperiod CP5[1]. Network Rail
fokuserar nu på att planera inför starten av nästa planeringsperiod
CP6 som startar 1 april 2019[2]. I övrigt inom segmentet har Railcare
sedan maj 2018 en engelskanpassad Railvac uthyrd i Norge fram till
oktober 2018. I Finland har vi under det andra kvartalet utfört
arbeten med ballastbyten i växlar med Railvac-maskinen anpassad för
den finska spårvidden.

Transport Skandinavien har haft normal beläggning för årstiden på lok,
vagnar och verkstad. Vi har drabbats av höga kostnader på
lokunderhåll som drar ner resultatet för kvartalet. Under kvartalet
har arbetet fortsatt med produktionsplanering inför starten av
transport av järnmalm mellan Pitkäjärvi och Narvik och den 13 augusti
kördes den första leveransen. Kontraktet med Kaunis Iron är på fem år
och uppdraget gör att Railcare kommer få ökad tillväxt, men även en
stabilitet i arbeten inom segmentet.

Ett längre avtal med Cargonet i Norge om uthyrning av våra två
starkaste lok, Euro 4000 har även tecknats inom segmentet Transport
Skandinaven. Avtalet är en förlängning av tidigare avtal och
innefattar tre år med fyra optionsår, vilket ger en finansiell
stabilitet.

Avdelningen för Innovation och Design har under denna långa och varma
sommar hjälpt vår kund Trafikverket att ha brandsläckningsberedskap.
Vi använder de stora vattentanksvagnar som annars används under
vinterhalvåret, då dessa smälter snö. Tilläggsavtal till
snökontraktet har under kvartalet tecknats för denna innovation.

För Entreprenad Sverige börjar vi nu se ökningar av underhållsarbeten
på järnvägen så som är aviserat sedan tidigare i Trafikverkets stora
satsningar på järnvägsunderhåll. Med denna satsning kommer även
Transport Skandinavien att få se en ökning av i sin verksamhet de
kommande åren. På transportsidan får vi även tillväxt med uppdraget
att transportera järnmalm åt Kaunis Iron. Inom Entreprenad Utland är
vi riggade för den aviserade stora järnvägssatsningen som kommer i
CP6 i Storbritannien med start 1 april 2019.

Sveriges satsning på järnvägen är ett steg närmare ett faktum, ram är
beslutat till 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än
föregående tolvårsplan. Den detaljerade infrastrukturplanen
offentliggjordes i maj och satsningen på spårbyten och underhåll
ligger nu fastställt för flera år framåt.[3]

I Storbritannien har regeringen tillfört nya medel till Network Rail
in i slutet av CP5, det vill säga från1 april 2018 till och med 31
mars 2019 med 200 miljoner pund. För CP6 är de beslutade medlen för
järnvägen cirka 47,9 miljarder pund.[4] Vi har för närvarande en
kostnadsstruktur för högre volymer än de som är rådande för stunden i
landet. Vi ser detta som en investering för de aviserade
järnvägsunderhållssatsningarna.

Processen med börsbytet är nu genomförd och det skapar en bra
plattform för framtiden. Railcare fokuserar på att skapa nya affärer
och bygga Railcare vidare, där vi bedömer att befintlig maskinpark
och organisation ska kunna hantera en nettoomsättning på cirka 450
MSEK.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan information som Railcare Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
(VpmL). Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande torsdag den 23 augusti 2018, kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

----------------------------------------------------------------------

[1]
https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/our-plan...

[2]
https://www.networkrail.co.uk/who-we-are/publications-resources/strategi...

[3]
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/

[4]
https://www.gov.uk/government/speeches/rail-infrastructure-funding-state...

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c25...
http://mb.cision.com/Main/11562/2598952/896009.pdf
http://mb.cision.com/Public/11562/2598952/b4815a5a8664aefa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.