Du är här

2017-09-25

Railcare: Kommuniké från extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group
AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+---------------------------------------+---------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
|§ 4 Aktiekapital |§ 4 Aktiekapital |
|Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000|Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979|
|000 kronor och högst 24 000 000 kronor.|000 kronor och högst 35 916 000 kronor.|
+---------------------------------------+---------------------------------------+
|§ 5 Antal aktier |§ 5 Antal aktier |
|Antalet aktier skall vara lägst 3 000 |Antalet aktier skall vara lägst 21 |
|000 och högst 12 000 000. |900 000 och högst 87 600 000. |
+---------------------------------------+---------------------------------------+

Beslut om fondemission
Stämman beslutade att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital
med 219 018,943773 kronor, från 8 760 778,506227 kronor till 8 979
797,45 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring
av 219 018,943773 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet
genom ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 kronor till 2,05
kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med
fondemissionen.

Beslut om aktieuppdelning
Stämman beslutade om aktieuppdelning av befintliga utestående 4 380
389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945 aktier med ett nytt
kvotvärde om 0,41 kronor per aktie. Vidare beslutade stämman att
bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för
aktieuppdelningen.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen
utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten hos
Bolagsverket.

Skelleftehamn i september 2017
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/11562/2353351/726990.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.