Du är här

2017-09-25

Railcare: Railcare Group AB (publ) genomför fondemission samt aktieuppdelning med villkor 5:1

Railcare Group AB (publ) ("Railcare") meddelar härmed att extra
bolagsstämma den 25 september 2017 beslutat att genomföra en
fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att
en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Fondemission och
aktieuppdelning har beslutats i syfte att uppnå ett för bolaget
ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför planerad notering på
Nasdaq Nordic Small Cap. Planerad första handelsdag för de nya
aktierna med ny ISIN-kod blir den 5 oktober 2017.

På extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutades att genomföra
en fondemission, vilken kommer att öka bolagets aktiekapital med 219
018,943773 SEK, från 8 760 778,506227 SEK till 8 979 797,45 SEK.
Höjning av aktiekapitalet sker genom överföring av 219 018,943773 SEK
från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av
kvotvärdet från 2,00000011556668 SEK till 2,05 SEK per aktie. Inga
nya aktier emitteras i samband med fondemissionen. Vidare beslutade
extra bolagsstämma att genomföra en aktieuppdelning av de befintliga
utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945
aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 SEK per aktie. Fondemissionen
och aktieuppdelningen görs i syfte att uppnå ett för bolaget
ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför den planerade
noteringen på Nasdaq Nordic Small Cap.

Planerad sista dag för handel i Railcares aktie, med nuvarande
ISIN-kod, på AktieTorget är den 4 oktober 2017. Planerad första dag
för handel i Railcares aktie, med ny ISIN-kod, är den 5 oktober 2017.
Planerad avstämningsdag för aktieuppdelningen har fastställts till
den 6 oktober 2017. Planerad första dag för handel i Railcares aktie
efter aktieuppdelningen är den 9 oktober 2017. VP-avier om den
genomförda aktieuppdelningen är beräknade att skickas ut till
aktieägarna i början av oktober 2017. Inga åtgärder behöver vidtas
från aktieägare.

Sedermera Fondkommission är Railcares legala rådgivare samt
emissionsinstitut i samband med fondemissionen och aktieuppdelningen.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen
systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och
specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket
positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av
kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande
och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att
leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på
AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i
en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120
anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är
i Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/railcare-group-ab--publ--genomfor-f...
http://mb.cision.com/Main/11562/2353372/727017.pdf
http://mb.cision.com/Public/11562/2353372/bcdf81df52fe6706.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.