Du är här

2018-08-23

Raketech: Delårsrapport andra kvartalet 2018

"STARK TILLVÄXT INOM ALLA OMRÅDEN"

ANDRA KVARTALET 2018

· Intäkterna ökade med 41,3 % till 6,0 (4,3) miljoner EUR
· Den organiska tillväxten uppgick till 24,5% (7,7%) procent
· Justerad EBITDA ökade med 25,4% till 3,2 (2,6) miljoner EUR,
vilket motsvarar en marginal på 53,7% (60,5%)

· Justerat rörelseresultat uppgick till 2,9 (2,4) miljoner EUR,
vilket motsvarar en marginal på 48,3% (56,6%)

· Periodens resultat uppgick till 0,2 (1,5) miljoner EUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 (8,55) EUR, före utspädning
· NDC (New Depositing Customers) ökade med 7,7% till 20 519 (19 054)
FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Intäkterna ökade med 43,4% till 10,9 (7,6) miljoner EUR
· Den organiska tillväxten uppgick till 18,1% (14,6%)
· Justerad EBITDA ökade med 20,1% till 5,8 (4,8) miljoner EUR,
vilket motsvarar en marginal på 52,7% (62,9%)

· Justerat rörelseresultat uppgick till 5,2 (4,5) miljoner EUR,
vilket motsvarar en marginal på 48,0% (59,4%)

· Periodens resultat uppgick till 1,1 (3,4) miljoner EUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,19 (28,27) EUR, före utspädning
· NDC (New Depositing Customers) ökade med 7,2% till 36 762 (34 292)
HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

· Den 3 maj 2018 förvärvade Raketech tillgångarna i Mediaclever
Sverige AB, som driver högprofilerade affiliatewebbplatser inom
kasino

· Den 6 juni ingick koncernen i ett aktieöverlåtelseavtal med Upside
Media ltd och förvärvade 51% av Shogun Media ltd

· Årsstämma hölls den 18 maj 2018 i Stockholm där Annika Billberg
valdes in som ny styrelseledamot

· Den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier genomfördes
den 29 juni 2018

· Nya sportguider lanserades i Storbritannien under domännamnet
TVsportguide.com samt i Tyskland under TVsportguide.de

· Travtablå lanserades på Tvmatchen.nu i samarbete med ATG
VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

"Jag är nöjd att kunna presentera ett kvartal med höga
aktivitetsnivåer och fortsatt god utväxling på vår operativa modell
med tillväxt inom Core, Lab och M&A. Intäkterna för det andra
kvartalet uppgick till 6,0 MEUR, en ökning med 41,3 procent varav
24,5 procent organiskt, jämfört med 7,7% motsvarande period
föregående år. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 MEUR med en justerad
EBITDA-marginal på 53,7 procent.

I juni noterades Raketech på Nasdaq First North Premier. Det var en
mycket spännande process där vi möttes av stort intresse för vår
affärsmodell och strategi. Som publikt bolag professionaliseras vår
verksamhet ytterligare, och vi ser redan positiva effekter i samtal
med både affärspartners och potentiella förvärvskandidater. Ur ett
aktiemarknadsperspektiv är vårt fokus att skapa långsiktiga
aktieägarvärden genom leverans på strategin och de finansiella
målsättningarna.

Jag har stor tilltro till den fortsatta utvecklingen i vår del av
värdekedjan inom spelbranschen och Raketechs förmåga att vara
drivande i densamma. Här har vi mycket på agendan och jag ser fram
emot en intensiv fortsättning på 2018."

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och
svarar på frågor den 23 augusti kl 09.00 CET på Helio T-House,
Engelbrektsplan 1, Stockholm. Presentationen hålls på engelska och
kan även följas online via
https://tv.streamfabriken.com/raketech-q2-2018. Nummer för deltagande
på telefon: +46 8 503 365 64 (SE), +44 203 00 89 801 (UK)

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, michael.holmberg@raketech.com
Andreas Kovacs, CFO, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech (http://raketech.com/) är en ledande aktör inom
onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att
leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala
medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal
flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade
användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt
högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl
organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett
tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier
är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik
Penser är Certified Adviser. För mer information, besök
www.raketech.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raketech/r/delarsrapport-andra-kvartalet-2018,...
http://mb.cision.com/Main/14419/2598794/895870.pdf
http://mb.cision.com/Public/14419/2598794/b30d03b85b28121d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.