Du är här

2018-08-31

Ranplan Wireless: RANPLAN GROUP AB: HALVÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2018

KVARTAL 2: INTÄKTER UPP 159% UNDER ALLTMER STARK EFTERFRÅGAN

Perioden i sammanfattning

Andra kvartalet 2018

· Intäkterna steg betydligt och uppgick till 5,0 Mkr (1,9)[1], med
en tillväxt om 159% jämfört med kvartal 2 2017.

· Oderstocken den 30 juni 2018 uppgick till 6,3 Mkr (1,3).
· Transaktionskostnader förknippade med noteringen uppgick till 13,1
Mkr (jämfört med en uppskattning om 15 Mkr).

· EBITDA uppgick till -19,7 Mkr (-5,2), motsvarande en negativ
EBITDA marginal.

· Nettoresultatet för perioden uppgick till -20,0 Mkr (-5,2).
· Resultat per aktie uppgick till -0,99 kr ( -0,46).
· Kassan i slutet av perioden uppgick till 55,6 Mkr.
Första halvåret 2018

· Intäkterna steg betydligt och uppgick till 11,6 Mkr (5,3), med en
tillväxt om 119% jämfört med första halvåret 2017.

· Transaktionskostnader förknippade med noteringen uppgick till 13,1
Mkr.

· EBITDA uppgick till -21,8 Mkr (-9,8), motsvarande en negativ
EBITDA marginal.

· Bortsett från transaktionskostnader förknippade med noteringen
uppgick, EBITDA till -8,9 Mkr (-9,8), motsvarande en negativ EBITDA
marginal.

· Nettoresultatet för perioden uppgick till -22,2 Mkr (-9,9).
· Resultat per aktie uppgick till -1,10 kr ( -0,46).
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Ranplan noterades för handel på NASDAQ First North den 28 juni
2018, vilket inbringade till kassan 62 Mkr före och 49 Mkr efter
transaktionskostnader. Noteringen innebar att omkring 600 nya
investerare fördes till Ranplan's lista av aktieägare.

· Ranplan öppnar ett kontor i Dallas, USA, i syfte att stödja
tillväxt av kunder i landet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2018

· Ranplan erhöll 4,0 Mkr i kontanter för FoU skattelättnader från
den brittiska regeringen för utvecklingsarbete utfört av bolaget
under 2017. Ranplan har erhållit FoU skattelättnader under 6 år i
rad.

VDs kommentarer

Det andra kvartalet är vanligtvis svagare än det första på grund av
kundernas investeringscykler. Detta till trots är vi väldigt nöjda
med att meddela våra intäkter på 5,0 Mkr för den andra kvartalet
2018, för en tillväxt om 159% jämfört med det andra kvartalet 2017,
vilket innebar en ansenlig acceleration från den tillväxttakt jämfört
med motsvarande period föregående år på 96% för det första kvartalet
2018.

Detta ledde till intäkter om 11,6 Mkr för det första halvåret 2018,
jämfört med 5,3 Mkr för första halvåret 2017. Tillväxttakten om 119%
understryker ledningens bedömning att Bolaget levererar i enlighet
med sin affärsplan. I slutet av juni 2018 uppgick orderstocken till
6,3 Mkr, en uppgång från 1,3 Mkr ett år tidigare. Beställningar
('orders') kan komma stötvis och leveranstiden (intäktsföring)
tenderar att variera.

Intäktsökningen under det andra kvartalet härrörde huvudsakligen från
USA, Europa och Kina. Orders bokfördes från sex nya kunder. Under det
andra kvartalet 2018 erhöll Ranplan intäkter från 18 kunder.

Vi erhöll två nya avtal med China Mobile i Kina. Inom Europa vann vi
nya kunder och erhöll affärer från existerande kunder utökade antalet
Ranplan licenser som de önskar använda. I USA hälsade vi RadioOne
välkommen som en nyckelkund, vilket meddelades den 11 juli 2018.

Vi har öppnat ett kontor i Dallas USA för att stödja våra kunder och
möjliggöra våra tillväxtambitioner.Verizons nyligen kommunicerade
godkännande har öppnat banan för försäljning av Ranplans produkter i
USA. Vi söker nu medverkan med andra stora mobila operatörer i USA,
såväl tekniskt som kommersiellt.

Huvuddelen av våra intäkter härrör från den mobila
kommunikationsmarknaden; vi har emellertid också erhållit
beställningar från Public Safety segmentet, vilket förstärker vår
strategi att expandera vår affärsverksamhet. Denna kategori av
kunder, bidragande till framtida tillväxt, ökar styrkan i vår
optimism.

Under det andra kvartalet arbetade Ranplan aktivt med att marknadsföra
sina produkt över hela världen. Bolaget hade en tämligen framskjuten
närvaro i branschkonferenser såsom 5G Americas i USA, Small Cells
World Summit och5G World Summit i Storbritannien, CommunicAsia i
Singapore och Interop i Japan.

Att planera 5G nät är komplicerat och när 5G nu börjar närma sig
utrullning med testnät under 2018 upplever vi utökad efterfrågan för
våra produkter från såväl mobila operatörer som
telekomutrustningsleverantörer. Vi är engagerade med stora
telekomoperatörer I nyckelmarknader för tidig lansering av 5G i USA
och Kina, understödda av våra lokala dotterbolag och via partners i
Japan och Korea.

Inom ramen för våra produkter genomförde vi under det andra kvartalet
2018 en lyckosam lansering av Release 5.1, med ny funktionalitet som
stödjer 5G nätplanering liksom förbättrad användbarhet av mjukvaran.
Vi planerar vidare att lansera Release 5.2 under det tredje kvartalet
2018, vilket skall hantera mera avancerade 5G funktioner i takt med
att standardiseringen blir fastställd.

Vi åtnjuter stark efterfrågan för våra produkter och tjänster från
samtliga målinriktade kundsegment, något som motiverar oss att gå
från ett 'start-up' till ett 'scale-up'. Efter vår notering, vilken
tillförde viktigt tillväxtkapital, sätter siktar Ranplan nu mot att
expandera affärsverksamheten för att uppnå de långsiktiga målen som
förmedlades i noteringsprospektet. Av detta skäl genomförs nu
investeringar huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring,
lokalt tekniskt stöd, och mjukvaruutveckling. Jag tackar våra
hängivna medarbetare för deras insatser under det gångna kvartalet
och fortsätter att se Ranplans framtid med tillförsikt.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och
finns tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för
offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Ranplan

Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat
ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och
optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av
avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropationssimulering.
Företaget är i framkanten av forskning och utveckling för
radiopropagering, femto / småcellsdesign, automatisk RAN-optimering
och utplacering av komplexa flerstegsförenade stadsnät. För
ytterligare information vänligen se www.ranplanwireless.com.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

----------------------------------------------------------------------

[1] Genomgående i rapporten hänvisar siffror inom parentes till
motsvarande siffror för föregående år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ranplan-wireless/r/ranplan-group-ab--halvarsra...
http://mb.cision.com/Main/17245/2604812/900329.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.