Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-03

Räntan oförändrad, kronan stärks

wysiwyg_image

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent.

Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av sju tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Direktionen var enig om räntebeslutet och räntebanan.

Enligt beslutet från april ska Riksbanken köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020.

Riksbankens räntebana lämnas oförändrad. Liksom i april indikerar prognosen att räntan höjs igen under slutet av året. Den första höjningen väntas nu ske antingen i slutet av 2019 eller i början av 2020.

Fortsatt stark konjunktur, men osäker omvärld

Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på onsdagen.

"Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar dock att riskerna kring omvärldsutvecklingen kan ha bäring på utsikterna även för Sverige, "vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken".

Riksbanken skriver att utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden i stort sett följer Riksbankens prognoser men en tilltagande oro för ytterligare försämrade handelsrelationer och för en snabbare avmattning i den globala konjunkturen har tydligt påverkar prissättningen på de finansiella marknaderna där räntorna överlag har sjunkit.

"Men tillväxten i omvärlden är förhållandevis god och förtroendet hos både hushåll och företag tyder på en normal tillväxt den närmaste tiden. Med den information som nu finns tillgänglig bedömer Riksbanken att det inte finns anledning att göra några större justeringar i prognoserna för omvärldens inflation och tillväxt", skriver Riksbanken.

Den nya informationen har sammantaget inte ändrat Riksbankens bedömning och förutsättningarna för en inflation fortsatt nära 2 procent och Riksbanken behåller därmed reporäntan oförändrad liksom ränteprognosen som indikerar en höjning i slutet av året eller i början av nästa år.

Men riskerna kring omvärldsutvecklingen kan ha bäring på utsikterna även för Sverige.

"Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras kommer penningpolitiken att anpassas", skriver Riksbanken.

Långsam uppgång löneökningar

Löneökningstakten väntas stiga under närmaste kvartalen i taket med att det starka arbetsmarknadsläget sätter avtryck. Uppgången blir dock måttlig eftersom avtalen från förra avtalsrörelsen fortfarande gäller.

Det skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport som presenterades på torsdagen.

Riksbanken spår nu löneökningar på 2,6 procent i år, 2,9 procent nästa år och 3,2 procent 2020.

I april spådde Riksbanken löneökningar på 2,7 procent i år, 3 procent nästa år och 3,2 procent 2021.

Riksbanken konstaterar att löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken i snitt väntas bli 2,6 procent under 2019 och därefter stiga ytterligare under kommande år.

"Under 2020 genomförs nya avtalsförhandlingar i ett läge när inflationsförväntningarna de senaste åren har varit nära 2 procent, arbetsmarknaden varit mycket stark och inflationen nära inflationsmålet", skriver Riksbanken.

Produktiviteten väntas också stiga något snabbare framöver. Sammantaget talar det för en stigande löneökningstakt.

Under prognosperioden bedöms arbetskostnaden per producerad enhet öka ungefär i linje med det historiska snittet på 2 procent per år.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.