Du är här

2011-08-05

Räntor & Valutor: Fortsatt oroligt, USA-jobb starkare än väntat

(SIX) Marknadsturbulensen fortsatte under fredagens handel
som fick se kraftiga rörelser i flera tillgångslag. Räntorna
öppnade nedåt, men nedgången dämpades senare under dagen efter
något starkare än väntad sysselsättningsrapport från USA. På
aktiemarknaderna åkte kurserna jojo med våldsamma
indexförändringar alltmedan marknadens sug efter risk ökade
eller minskade. Dollarn tappade något mot euron.
"Kombinationen av svagare amerikanska nyckeltal med
tillhörande rädsla för utebliven tillväxt och ökande
indikationen på en accelererande finansiell kris i Europa har
skickat de internationella aktiemarknaderna i ett betydande fall
det senaste dygnet", konstaterade DnB NOR på morgonen.
Marknaden var därför extra spänd inför den amerikanska
sysselsättningsrapporten för juli. Farhågorna var stora för att
även denna rapport liksom junirapporten skulle överraska
negativt. Rapporten inkom dock starkare än väntat på flera
punkter och marknaden drog en lång suck av lättnad, initialt
vill säga.
Antalet nya jobb i juli steg med 117.000 personer, att
jämföra med förväntade 85.000 personer. Därtill reviderades
talen för såväl maj som juni upp något.
"Det viktigaste med dagens rapport var att även om ekonomin
har dämpats så finns det inga tecken på den fallit in i
recession", skrev analytikerna vid RDQ i en snabbkommentar.
Marknadsturbulensen de senaste dagarna fick den svenske
finansministern Anders Borg att blixtinkalla till en
telefonkonferens där han uttalande sig för journalister. Han sa
att riskbilden är allvarlig och att marknadsturbulensen kommer
att tynga återhämtningen i ekonomin. Borg ser också risk för att
stökigheterna på marknaden fortsätter under hösten. Han
meddelade också att Riksbanken, Finansinspektionen och
Finansdepartementet följer utvecklingen noga.
Borg konstaterade också att Sverige påverkas av oron, men
ville inte lämna några nya BNP-prognoser.
"Riskbilden har förskjutits högst påtagligt sett i en negativ
riktning", sade finansministern.
Danske Bank spår i en rapport att centralbankerna kommer att
ta i med krafttag för att vända den negativa trenden på
marknaderna som riskerar att dra ned ekonomin i en ny recession.
Efter en kort lättnad under gårdagen då ECB började köpa
statsobligationer ökade återigen oron, efter att det visat sig
att ECB inte köpt statsobligationer från Italien och Spanien.
Danske Bank uppger att snabba nedgångar på aktiemarknaderna
under en tid med ekonomisk inbromsning normalt följs av massivt
politiskt gensvar.
"ECB kommer sannolikt att köpa Italien och Spanien
(statsobligationer) i omfattande volymer snart - de är de enda
som kan stoppa snöbollen att rulla på euromarknaderna. ECB kunde
ha gjort det i torsdags men misslyckades med att göra det.
Marknaden kommer dock sannolikt att tvinga dem - kanske redan
under fredagen. Stressen var uppenbart inte stor nog för att
göra det igår." Det skriver Danske Banks chefsanalytiker Allan
von Mehren i en analys på fredagen. Han anser att stressen nu
har ökat tillräckligt mycket för att ECB ska tänka om och
genomföra utökade köp.
Det kan också bli aktuellt med mer agerande från Federal
Reserve redan nästa vecka. Centralbankens mandat med en
arbetslöshet på 5,5 procent är långtifrån uppfyllt och Ben
Bernanke vet mycket väl att Fed är de enda kvar som kan tillföra
bränsle till ekonomin.
"Vårt huvudscenario är turbulens (vilket vi kanske redan
haft), följt av massiva gensvar, följt av vändande marknader,
följt av stabilisering/förbättring i statistiken och förbättrad
riskaptit", skriver Allan von Mehren.
Den inhemska svenska statistiken fortsätter samtidigt att
vara stark. Tjänsteproduktionsindex steg med 5,7 procent i
årstakt under juni, jämfört med uppreviderade 5,9 procent under
månaden innan.
"Återigen överraskade tjänsteproduktionen positivt och var en
viktig drivkraft för tillväxten under det andra kvartalet.
Framöver väntar vi dock att tjänsteproduktionen mattas av
gradvis, i linje med Konjunkturinstitutets senaste
företagsundersökning." Det skriver Knut Hallberg, analytiker på
Swedbank, i en kommentar.
Riksgälden meddelade att nettot av den svenska statens
betalningar visade ett underskott om 3,7 miljarder kronor i
juli. Underskottet var 2,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens
senaste prognos. För tolvmånadersperioden till och med juli 2011
resulterade statens betalningar i ett överskott på 32 miljarder
kronor.
En avvaktande europeisk centralbank och ökade makroekonomiska
risker på nedsidan även i Sverige gör att även SEB justerar ned
sin prognos för reporäntan.
"Det ter sig nu inte troligt att Riksbanken kommer att höja
räntan vid samtliga återstående möten i år. Högre än väntad
svensk BNP-tillväxt och stigande kapacitetsutnyttjande innebär
fortfarande att Riksbanken höjer i september och eventuellt en
gång till i år (till 2,50 procent i december 2011). Trots den
starka svenska ekonomin gör realekonomisk- och finansiell oro
att osäkerheten är stor." Det skriver SEB i dagens morgonbrev.
Under gårdagen meddelade Swedbank att de sänkt förväntningarna
avseende reporäntan.
Bank of Japan höjde den ekonomiska bedömningen något i dagens
månadsrapport, jämfört med föregående månad. Centralbanken
uppger att ekonomin återhämtar sig stadigt då begränsningarna på
utbudssidan lättar. Industriproduktionen och exporten fortsätter
att öka.
Oroshärdarna Italien och Spanien publicerade BNP-siffror.
Den italienska BNP-tillväxten steg preliminärt med 0,8 procent i
andra kvartalet, räknat på årsbasis. Det var något under
förväntningarna och lägre än 1,0 procent i första kvartalet.
De spanska BNP-siffrorna visade en kvartalsuppgång med 0,2
procent under andra kvartalet.
Tysk industriproduktion sjönk 1,1 procent i juni jämfört med
maj. Det var sämre än förväntningarna som var oförändrad
utveckling.
I nästa vecka presenterar SCB konsumentpriser för juli månad.
Enligt SIX Estimates analytikerenkät väntas en uppgång i KPI
till 3,2 procent, räknat i årstakt, från 3,1 procent i juni.

04-aug 05-aug 05-aug 05-aug
Tid 16:15 09:16 11:17 16:15

Sweden 2Y (1046) 1,82 1,76 1,75 1,75
Sweden 5Y (1050) 2,04 1,95 1,97 2,03
Sweden 10Y (1047) 2,36 2,27 2,30 2,35
German Govt Bond 10Y 2,36 2,27 2,32 2,37
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,00 0,00 0,02 0,03
USA Govt Bond 10Y 2,57 2,38 2,42 2,49
USA Govt Bond 30Y 3,82 3,63 3,70 3,74
USD/SEK-spot 6,4906 6,5275 6,5115 6,4766
EUR/SEK-spot 9,1711 9,2235 9,2190 9,1972
GBP/SEK-spot 10,5880 10,6176 10,6044 10,5981
EUR/USD-spot 1,4131 1,4132 1,4157 1,4202
USD/JPY-spot 79,02 78,47 78,49 78,47
TCW Index 124,45 124,95 124,79 124,77

Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
lars.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.